Izjava o prihvaćanju općih uvjeta

U svoje osobno ime, kao i u ime osobe/osoba za koje vršim prijavu prihvaćam sve izjave koje su potrebne za valjanost ove prijave kao i da sam ovlašten/ovlaštena izvršiti ovu prijavu.

Ujedno u svoje osobno ime, kao i u ime osobe/osoba za koje vršim prijavu, izjavljujem da sam svjestan/svjesna sadržaja općih uvjeta i načina provede prijave i uplate pristojbe te da ih u cijelosti prihvaćam.

UVOD

Opći uvjeti korištenja (dalje u tekstu: „Opći uvjeti“) web servisa za online uplatu turistička pristojba za nautičare (dalje u tekstu: „Servis“) sastavljeni su u skladu sa važećim propisima Republike Hrvatske.

Naplata turističke pristojbe za nautičare vrši se temeljem Zakona o turističkoj pristojbi (NN 52/19, 32/20, 42/20) te Pravilnika o visini, načinu plaćanja i raspodjeli turističke pristojbe za čarterska plovila, brodove za višednevna kružna putovanja i osobe koje borave na plovilu (nautičari) te načinu plaćanja turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu i međunarodnom prometu na unutarnjim vodama (NN 73/2020).

Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na korištenje Servisa na web adresi www.nautika.evisitor.hr uključivo sa svim podstranicama i na uplatu tamo dostupnih pristojbi. Posjetitelj ovog Servisa, odnosno izvršitelj prijave i uplate (dalje u tekstu: „Korisnik“) je dužan pročitati ove Opće uvjete prije korištenja. Suglasnost Korisnika s ovdje navedenim Općim uvjetima je preduvjet za izvršavanje uplate.

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA SERVISA

Servis dostupan na web adresi www.nautika.evisitor.hr uspostavila je Hrvatska turistička zajednica, čije se sjedište nalazi na adresi Iblerov trg 10/IV, Zagreb, Hrvatska, OIB 72501368180 (dalje u tekstu „HTZ“) i koju se može kontaktirati za pitanja oko ovog Servisa na e-mail adresu nautika@htz.hr.

HTZ pruža uslugu Servisa na web stranici na domeni www.nautika.evisitor.hr koja se sastoji od pružanja usluge prijave turista i uplatu odgovarajuće pristojbe te upravljanja sadržajem vezanim uz takvu prijavu.

Svi nautičari dužni su uplatiti turističku pristojbu prije isplovljavanja plovila.

Ove Opće uvjete Korisnik prihvaća elektroničkim putem prilikom odabira odgovarajuće pristojbe u Servisu te nakon prihvaćanja potrebnih izjava. Također HTZ savjetuje da Korisnik pročita i Pravila zaštite podataka i privatnosti kao i Pravila o kolačićima (‘cookies’) budući da se i ovi dokumenti odnose na korištenje Servisa.

Korisnik se slaže da će koristiti Servis isključivo u skladu s pozitivnim propisima za pregled objavljenih sadržaja, uplatu pristojbe, predavanjem pravno valjane prijave i komunikaciju s HTZ-om.

Usluge koje HTZ pruža putem Servisa ne uključuju troškove koje Korisnik snosi koristeći računalnu opremu i drugu elektroničku opremu (elektroničke uređaje) te usluge za pristup Servisu. HTZ nije odgovoran za troškove telefona, podatkovnog prometa ili bilo koje druge troškove do kojih može doći prilikom uplate ili pregledavanja sadržaja Servisa i korištenja na Servisu dostupnih usluga.

IZMJENE OPĆIH UVJETA

Važećom verzijom Općih uvjeta uvijek se smatra ona verzija koja je objavljena na ovoj stranici. Za slučaj sporova, primijeniti će se verzija koja je bila važeća u trenutku izvršenja prijave/uplate i s kojom ste kao korisnik izrazili svoju suglasnost u trenutku prijave.

HTZ obavještava da postoji mogućnost promjene Općih uvjeta radi usklađivanja s promjenama zakona i/ili poslovnim procesima.

HTZ zadržava pravo izmjene ili ukidanja (privremeno ili trajno) kao i promjene sadržaja u Servisu, bez prethodnog odobrenja ili obavijesti, uz primjenu dobrih poslovnih običaja.

OBVEZA PRIJAVA I STVARANJE OBVEZE UPLATE

Prilikom pregledavanja sadržaja Servisa Korisnik može slobodno birati način prijave s odgovarajućim iznosom pristojbe i dodati ih u košaricu. Ova radnja nije niti na koji način obvezujuća. Nakon što Korisnik odabere odgovarajuću pristojbu i siguran je da ju želi uplatiti, kreće u proces prijave prilikom kojeg unosi sve podatke potrebne za izvršenje iste, potvrđuje svoju suglasnost sa Općim uvjetima, te ovisno o odabranom načinu izvršava uplatu turističke pristojbe. Radnje koje je Korisnik izvršio i potvrdio prilikom procesa predavanja prijave smatraju se obvezom prijave i kao takve su pravno obvezujuće.

Predavanjem prijave na Servisu Korisnik potvrđuje svoju volju za uplatu turističke pristojbe sukladno podacima koje je naveo u obrascu za prijavu. Tek nakon primitka potvrde o plaćanju putem e-maila, smatra se da je obveza prijave i plaćanja turističke pristojbe ispunjena.

HTZ zadržava pravo odbijanja primljene prijave ukoliko je zbog izvanrednih okolnosti nije u mogućnosti izvršiti. HTZ nije obvezan na temelju primljene prijave provesti transakciju u slučaju kada ne može u potpunosti izvršiti obveze koje temeljem prijave proizlaze.

VISINA IZNOSA I NAČINI PLAĆANJA

Svi iznosi pristojbi u Servisu izražene su u eurima (EUR). Visine pristojbi su iste za sve vrste plaćanja i vidljive su na stranici odabira turističke pristojbe i u košarici prilikom uplate turističke pristojbe. Visine pristojbi su regulirane posebnim propisima i to:

1.Zakonom o turističkoj pristojbi (NN 52/19, 32/20, 42/20)

2.Pravilnikom o visini, načinu plaćanja i raspodjeli turističke pristojbe za čarterska plovila, brodove za višednevna kružna putovanja i osobe koje borave na plovilu (nautičari) te načinu plaćanja turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu i međunarodnom prometu na unutarnjim vodama (NN 73/2020).

U izvanrednim slučajevima administrativne pogreške u iskazivanju visine pristojbi na stranicama Servisa, HTZ nije obvezan provesti prijavu i zaprimiti uplatu po nepovoljnim uvjetima. Ako do takvog slučaja dođe, HTZ će omogućiti uplatu po ispravnoj visini turističke pristojbe, bez obveze prihvaćanja takve mogućnosti. U slučaju da Korisnik ne prihvati isto, plaćeni iznos će biti vraćen Korisniku ukoliko je uplata sa strane Korisnika prethodno izvršena.

Sva plaćanja bit će izvršena u hrvatskoj valuti. Naplaćeni iznos na računu kreditne kartice Korisnika pretvara se u lokalnu valutu prema tečaju udruga kreditnih kartica, odnosno uvjetima kartične kuće.

Korisnik može izvršiti plaćanje kreditnom ili debitnom karticom (Visa, MasterCard, Maestro, American Express, Diners i dr.) u trenutku zaključivanja prijave u Servisu, uplatom na transakcijski račun HTZ-a korištenjem internet bankarstva.

Ugovorni partner koji se brine za tehničku ispravnost i sigurnost aplikacije za kartično plaćanje je WEB STUDIO d.o.o. koji primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka – Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem “vatrozida” (firewalla).

HTZ je obvezan osigurati istinite informacije o turističkoj pristojbi i pružiti potpune informacije o plaćanju turističke pristojbe.

DOSTUPNOST SERVISA

HTZ ne može jamčiti dostupnost Servisa u svako vrijeme i putem svake vrste uređaja i preglednika kao i svake komunikacijske veze. Servis može biti privremeno ili duže, u cijelosti ili djelomično nedostupan iz razloga tehničke i druge prirode (održavanje, greške, nedostupnost komunikacijskih veza, viša sila, odluke tijela javne vlasti i sl.) HTZ se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu radi nedostupnosti Servisa. HTZ može u svako doba izvršiti preinake Servisa na bilo koji način i bilo kojem obliku što uključuje promjenu vizualnog identiteta, dizajna i arhitekture, sustava upravljanja sadržaje te drugih aplikativnih rješenja vezanih uz funkcioniranje Servisa.

PRAVO PROMJENE SADRŽAJA

HTZ zadržava pravo promjene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja ili usluge na Servisu, bez obaveze prethodne najave i u bilo kojem trenutku, te se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu radi takve radnje.

NAČIN I SVRHA KORIŠTENJA SADRŽAJA

HTZ daje Korisniku ograničenu, neprenosivu i neisključivu dozvolu da razgleda, otisne, kopira ili na drugi način koristi sadržaj ovog Servisa, isključivo za svoju osobnu i nekomercijalnu uporabu odnosno u svrhu promocije Hrvatske kao turističke destinacije, pod uvjetom da tako preuzeti sadržaj ne mijenja ili nagrđuje na bilo koji način te da uz preuzeti sadržaj navede HTZ kao izvor te ime autora navedenog sadržaja.

NAČIN PRISTUPA SERVISU I OBJAVLJENOM SADRŽAJU

Pristup Servisu omogućen je neograničenom broju osoba s odgovarajućom računalnom opremom i internetskom vezom. HTZ zadržava pravo da u određenim slučajevima (održavanje, greške, nedostupnost komunikacijskih veza, viša sila, odluke tijela javne vlasti i sl.) privremeno ili duže, u cijelosti ili djelomično ograniči način i mogućnost pristupa Servisu djelomično ili u cijelosti, kako svim Korisnicima tako i pojedinačnom Korisniku ili grupi Korisnika. U bilo kojem od navedenih slučajeva, HTZ se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu radi ograničavanja pristupa Servisu i objavljenom sadržaju.

Prilikom pristupa Servisu i sadržaju Korisnik je dužan koristiti standardnu tehničku opremu i uobičajene standarde i načine pristupa Servisu. Sadržaj objavljen na Servisu moguće je pretraživati samo primjenom dopuštenih metoda informacijske tehnologije, na onaj način i u onoj količini i mjeri u kojoj je to uobičajeno za fizičku osobu Korisnika. Svaki drugi način pretraživanja i/ili korištenja sadržaja kojim se zaobilaze zaštićeni sustavi i aplikacije informacijske tehnologije ili prilikom kojeg se koriste određene aplikacije ili alati za simultano preuzimanje količine podataka koja nije uobičajena za fizičku osobu Korisnika, predstavlja povredu zaštićenog prava HTZ-a, za što Korisnik snosi odgovarajuću materijalnu, kaznenu ili prekršajnu odgovornost.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI I PRIKUPLJANJE PODATAKA O KORISNICIMA

HTZ se obvezuje čuvati privatnost osobnih podataka svih Korisnika Servisa, te će s istima postupati u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka Europskog parlamenta i Vijeća broj 2016/679-Uredba te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018), odnosno drugim pozitivnim propisima, na način da prikuplja samo zakonom propisane, osnovne podatke o Korisnicima i osobama u vezi kojih se uplaćuje turistička pristojba koji su nužni za ispunjenje obveza HTZ-a; informira Korisnike o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje Korisnicima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka.

Svi se podaci o Korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima HTZ-a kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici HTZ-a i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti. Podatke iz procesa registracije i prijave, te ostali podaci o Korisniku neće se davati na uvid trećoj strani niti će isti biti dostupni trećoj strani osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana važećim propisima.

WSPay kao izvršitelj provođenja autorizacije i naplate kreditnih kartica postupa s osobnim podacima u svojstvu izvršitelja obrade te sa osobnim podacima postupa u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka Europskog parlamenta i Vijeća broj 2016/679 te prema strogim pravilima PCI DSS L1 regulative o zaštititi upisa i prijenosa podataka. WSPay koristi SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka. Osobni podaci koji se koriste u svrhu autorizacije i naplate odnosno u izvršavanja obveza iz Ugovora ili temeljem Ugovora, smatraju se povjerljivim podacima.

Za uplatu turističke pristojbe (autorizacije i naplate) potrebni su osobni podaci uplatitelja. WSPay osobne podatke ne obrađuje niti koristi osim u svrhe izvršenja ugovora autorizacije i naplate. WSPay jamči ispunjavanje svih uvjeta određenih važećim propisima o zaštiti osobnih podataka za izvršitelje obrade osobnih podataka, a osobito poduzimanje svih potrebnih tehničkih, organizacijskih i sigurnosnih mjera a to naročito potvrđuje i PCI DSS L1 certifikatom.

Više o vašim pravima u vezi obrade osobnih podataka možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://croatia.hr/hr-hr/politika-privatnosti

HTZ u skladu sa zakonom obrađuje određene podatke o Korisnicima dobivene tijekom korištenja ovog Servisa. Tako prikupljene podatke HTZ primarno obrađuje u svrhu poboljšanja funkcionalnosti ovog Servisa i njihova sadržaja kako bi iste dodatno usmjerila i prilagodila korisnicima, a može obrađuje i za druge aktivnosti koje uključuju promociju hrvatskog turizma odnosno izvršenje zadaća HTZ-a, a što posebice obuhvaća, ali se ne ograničava na:

izradu analiza navika i preferencija Korisnika za potrebe istraživanja tržišta i optimizacije Internetskih stranica (uključujući i analize dobivene putem alata trećih osoba, npr. Google Analytics i sl);

prilagodbu Servisa novim ili drugačijim tehničkim rješenjima ili potrebama Korisnika;

optimizaciju intuitivnosti te lakšeg korištenja i pristupa sadržaju.

U svrhu prikupljanja određenih podataka o aktivnostima ili zahtjevima Korisnika, HTZ može koristiti posebne male datoteke, „kolačiće“ (cookies) koji se snimaju na računalo Korisnika i služe za ostvarivanje određene svrhe. U skladu s navedenim HTZ objavljuje i odgovarajuću Politiku korištenja kolačića (cookie policy) koja se objavljuje na Servisu i s kojom se Korisnik upoznaje na odgovarajući način kada prvi puta pristupa istima Politika korištenja „kolačića“ (cookie policy) opisuje koje vrste „kolačića“ i u koje svrhe HTZ koristi, te upućuje Korisnika na mogućnost da odbije prihvatiti uporabu kolačića odnosno da istu prihvati čime pristaje na način i svrhu korištenja istih te se u navedenom slučaju HTZ ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu radi pohrane i korištenja kolačića na način i u svrhu na koju je Korisnik pristao prihvaćanjem Politike korištenje „kolačića“ (cookie policy).

Politika korištenja „kolačića“ (cookie policy) objavljuje se zasebno od ovih Općih uvjeta, ali čini njihov sastavni dio.

Više o kolačićima možete naći ovdje:

Cookies – https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-pecr/cookies-and-similar-technologies

Prilikom pristupa Servisu HTZ može privremeno pohraniti IP adresu Korisnika. IP adrese mogu se pohranjivati i koristiti isključivo radi praćenja aktivnosti Korisnika na Servisu (activity log) u svrhu otkrivanja povreda zakonskih propisa ili ovih Općih uvjeta, utvrđivanja nezakonitih ili drugih neprihvatljivih radnji. Podaci o IP adresama i praćenju aktivnosti Korisnika se mogu u bilo koje doba ustupiti nadležnim tijelima javne vlasti radi utvrđivanja bilo kakve na zakonu temeljene odgovornosti Korisnika. Pohranjivanje IP adrese i podataka o aktivnostima Korisnika vrši se privremeno.

HTZ se obavezuje da će, u skladu s važećim propisima i ovim Općim uvjetima, čuvati privatnost Korisnika ovog Servisa, osim u slučaju kršenja ovih Općih uvjeta ili postupanja Korisnika na način koji je protivan pozitivnim propisima.

ISKLJUČIVANJE (OPTING OUT)

Prema zadanim postavkama pretraživanja Servisa Korisnika prati Google Analytics kako bi se izradili anonimni statistički podaci koji se koriste za unapređenje korisničkog iskustva.

NEMOJ ME PRATITI PREFERENCIJE

Nemoj me pratiti funkcija je koja Korisnicima omogućuje isključivanje opcije da ih Servis prati u bilo koju svrhu, uključujući upotrebu servisa za analitiku, oglašavačkih mreža i društvenih platformi. Opcije Nemoj me pratiti dostupne su u nizu preglednika uključujući: Firefox, Internet Explorer, Chrome, Safari i Opera

  • ako Korisnik u svojem pregledniku omogući opciju Nemoj me pratiti, Google Analytics poštovat će taj izbor;
  • ako Korisnik omogući opciju Nemoj me pratiti, neće ga se pratiti. To predstavlja dodatak isključivanja prikupljanja i analize podataka za izradu statističkih podataka za mrežnu stranicu HTZ-a;
  • ako Korisnik nije omogućio opciju Nemoj me pratiti, ali odluči isključiti se, kolačić piwik_ignore bit će pohranjen u Korisnikovom pregledniku. Niti jednog Korisnika s kolačićem piwik_ignore Google Analytics neće se pratiti;
  • ako Korisnik na svojem pregledniku onemogući sve kolačiće, HTZ će i dalje prikupljati neke općenite podatke o pretraživanju (npr. broj korisnika na Servisu), ali oni će biti manje precizni i posjeti Korisnika neće biti praćeni (ne upotrebljavaju se Piwik kolačići).

PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA I VLASNIŠTVO SADRŽAJA

Sadržaj objavljen na Servisu zaštićen je propisima prava intelektualnog vlasništva pa svako njegovo neovlašteno korištenje može predstavljati osnovu za pokretanje postupka za zaštitu prava prema Korisniku od strane HTZ-a ili treće osobe koja je ovlašteni nositelj autorskih prava.

Nije dozvoljeno mijenjati, objavljivati, prenositi, reproducirati, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično, bez izričitog pisanog pristanka HTZ-a ili nositelja odgovarajućeg prava. Korisnik nije ovlašten skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati ili mijenjati materijale zaštićene autorskim pravom na bilo koji način osim u svrhu svoje vlastite osobne uporabe.

Radi izbjegavanja svake dvojbe, HTZ izričito zadržava i ne prenosi na Korisnika bilo koja prava u odnosu na sadržaj Servisa, te zabranjuje korištenje sadržaja Servisa osim kako je to određeno ovim Općim uvjetima.

ODGOVORNOST KORISNIKA

Korisnik Servisa koji unosi podatke putem odgovarajućeg web-obrasca snosi svu materijalnu i kaznenopravnu odgovornost za posljedice lažnog predstavljanja i kvalitetu podataka prilikom prijave (jednako kao što je ovim Općim uvjetima to određeno za Korisnika) te je osobi u čije se ime i za račun lažno predstavlja, dužan naknaditi svaku štetu (materijalnu ili nematerijalnu) prema propisima obveznog prava.

SALVATORNA KLAUZULA

Ako bi se za neku od odredbi ovih Općih uvjeta naknadno utvrdilo da je ništetna, ta činjenica neće imati učinka na ostale odredbe ovih Općih uvjeta koje ostaju valjane.

RJEŠAVANJE SPOROVA I MJERODAVNO PRAVO

Svi eventualni sporovi u svezi s ovim Općim uvjetima, uključujući i sporove vezane uz pitanje njegovog nastanka, sadržaja ili prestanka, nastojat će se riješiti mirnim putem, a u slučaju da u tome ne uspiju ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

Ovi Opći uvjeti sastavljeni su u skladu s hrvatskim pravom te se na njih i na sporove koji iz njih proizlaze primjenjuje hrvatsko pravo bez primjene odredbi hrvatskog prava o upućivanju na treće pravo (renvoi) u dijelu u kojem je to dopušteno međunarodnim propisima.

IZMJENE OPĆIH UVJETA

HTZ zadržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta u bilo kojem trenutku te nije niti će biti odgovoran za moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu danom objave na ovom Servisu.