Nyilatkozat az Általános Feltételek elfogadásáról

A saját nevemben, mint annak a személynek a nevében, aki a regisztrációt elvégzi elfogadom az ezen regisztráció érvényességéhez szükséges összes nyilatkozatot, valamint azt, hogy jogosult vagyok elvégezni ezt a regisztrációt.

Ugyanakkor a saját nevemben, mint annak a személynek a nevében, aki a regisztrációt elvégzi kijelentem, hogy tisztában vagyok az Általános feltételek tartalmával, a regisztráció és az adó befizetésének módjával, valamint ezeket teljes egészében elfogadom.

BEVEZETÉS

A hajózásra vonatkozó idegenforgalmi adó online fizetésének internetes szolgáltatás (a továbbiakban Szolgáltatás) Általános feltételei (a továbbiakban: Általános feltételek) a Horvát Köztársaság hatályos előírásainak megfelelően kerültek összeállításra.

A hajózási idegenforgalmi adó az Idegenforgalmi adóról szóló törvény (Hivatalos Közlöny 52/19, 32/20, 42/20), valamint a charter hajókra, többnapos körutazásokra alkalmas hajókra és a hajókon (vitorláson) tartózkodó emberekre vonatkozó idegenforgalmi adó mértékéről, fizetési módjáról és megoszlásáról, valamint a nemzetközi hajós körutazások és nemzetközi belvizeken való hajózásra vonatkozó idegenforgalmi adó megfizetésének módjáról szóló előírások (Hivatalos Közlöny 73/2020) szerint kerül megfizetésre.

Ezen Általános feltételek a Szolgáltatás weboldalának, a www.nautika.evisitor.hr weboldalon, beleértve minden aloldalát, valamint az ott elérhető idegenforgalmi adó befizetése során kerülnek alkalmazásra. Jelen szolgáltatás látogatói, azaz az ide regisztráló és kifizetést elvégző személyek (a továbbiakban: Felhasználó) köteles használat előtt elolvasni jelen Általános feltételeket. A Felhasználó hozzájárulása az itt megjelenő Általános feltételekhez a fizetés elvégzésének előfeltétele.

A SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A www.nautika.evisitor.hr weboldalon elérhető Szolgáltatást a Horvát Turisztikai Közösség hozta létre, melynek székhelye Horvátország, Zágráb, Iblerov trg 10/IV szám alatt található, adószám: 72501368180 (a továbbiakban HIK), mellyel az ezen Szolgáltatással kapcsolatos kérdése esetén a nautika@htz.hr e-mail címen léphet kapcsolatba.

A HIK a www.nautika.evisitor.hr weboldalon nyújtja a Szolgáltatást, mely a turisták számára nyújtott regisztrációs és a megfelelő adó befizetését lehetővé tévő szolgáltatásból, valamint az ezzel kapcsolatos tartalom kezeléséből áll.

Minden hajós köteles a kihajózás előtt befizetni az idegenforgalmi adót.

Jelen Általános feltételeket a Felhasználó elektronikus úton fogadja el a Szolgáltatásnak megfelelő adó kiválasztása során, valamint a szükséges nyilatkozatok elfogadása után. A HIK biztosítja a Felhasználó számára a Személyes adatok védelméről szóló nyilatkozat, valamint a Sütikről (cookies) szóló nyilatkozat elolvasását a Szolgáltatás későbbi használatának érdekében.

A Felhasználó egyetért azzal, hogy a Szolgáltatást kizárólag a megjelenített tartalom megtekintésére, adó befizetésére, valós regisztrációs adatok megadására és a HIK-vel való kommunikációra vonatkozó hatályos előírásokkal összhangban fogja használni.

A HIK által nyújtott Szolgáltatások nem tartalmazzák a Felhasználó által a Szolgáltatás igénybe vételéhez használt számítástechnikai berendezések és egyéb elektronikus berendezések (elektronikus készülékek), valamint a szolgáltatások használatának költségét. A HIK nem felelős a telefon, az adatforgalom költségeiért, vagy bármely más költségért, melyek a befizetés, vagy a Szolgáltatás tartalmának megtekintése, vagy az azon belül elérhető szolgáltatások használata közben keletkezhet.

AZ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK VÁLTOZÁSAI

Az Általános feltételek érvényes változata mindig az ezen a oldalon közzétett változat. Vita esetén a bejelentkezés/befizetés pillanatában érvényes verziót kerül alkalmazásramelyhez a felhasználó a bejelentkezés pillanatában kijelentette hozzájárulását.

A HIK tájékoztat arról, hogy az Általános feltételek megváltozásának lehetősége a törvényekben és/vagy üzleti folyamatokban történő változásoknak megfelelően fenn áll.

A HIK fenntartja a jogot a Szolgáltatás tartalmának megváltoztatására vagy az (ideiglenes vagy tartós) megszüntetésére, valamint az előzetes jóváhagyás vagy bejelentés nélküli megváltoztatására, a helyes üzleti gyakorlatok alkalmazása mellett.

NYILATKOZATTÉTELI ÉS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG LÉTREHOZÁSA

A Szolgáltatás tartalmának megtekintése során a Felhasználó szabadon megválaszthatja a regisztráció módját a megfelelő idegenforgalmi adó össszegével és hozzáadhatja a kosarához. Ez a művelet semmilyen kötelezettséggel nem jár. Miután a Felhasználó kiválasztja a megfelelő adót és biztos benne, hogy be szeretné fizetni, belép a regisztrációs folyamatba, melynek során megadja az összes szükséges adatot, megerősíti az Általános feltételek elfogadását, valamint a választott módtól függően elvégzi az idegenforgalmi adó befizetését. A Felhasználó által a folyamat során elvégzett és megerősített műveletek nyilatkozattétel-kötelesek, és mint ilyenek, jogilag kötelezőek.

A Szolgáltatásra való belépéssel a Felhasználó megerősíti az idegenforgalmi adó befizetésére vonatkozó szándékát az űrlapon megadott adatoknak megfelelően. Az idegenforgalmi adó befizetésének kötelezettsége csak azután minősül teljesítettnek, hogy e-mailben megkapta a befizetésről szóló visszaigazolást.

A HIK fenntartja a jogot a beérkezett kérelem elutasítására, amennyiben rendkívüli körülmények miatt az nem teljesíthető. A HIK nem köteles a beérkező kérelem alapján elvégezni a tranzakciót abban az esetben, ha a kérelem alapján felmerülő kötelezettségeket nem tudja maradéktalanul teljesíteni.

AZ ÖSSZEG MÉRTÉKE ÉS FIZETÉSI MÓDOK

Minden, a Szolgáltatással kapcsolatos adó fizetése Euro (EUR) történik. Az adó összege minden fizetési mód esetén azonos és az idegenforgalmi adó kiválasztásának oldalán, valamint a kosárban az idegenforgalmi adó kifizetése során látható. Az adó mértékét speciális rendeletek és az alábbiak írják elő:

1. Az Idegenforgalmi adóról szóló törvény (Hivatalos Közlöny 52/19, 32/20, 42/20)

2. A charter hajókra, többnapos körutazásokra alkalmas hajókra és a hajókon (vitorláson) tartózkodó emberekre vonatkozó idegenforgalmi adó mértékéről, fizetési módjáról és megoszlásáról, valamint a nemzetközi hajós körutazások és nemzetközi belvizeken való hajózásra vonatkozó idegenforgalmi adó megfizetésének módjáról szóló előírások (Hivatalos Közlöny 73/2020).

Az adó összegének a Szolgáltatás oldalain történő megjelenítésében fellépő adminisztrációs hibák okozta rendkívüli esetekben a HIK nem köteles teljesíteni a kérelmet és kedvezőtlen feltételekkel elfogadni a befizetést. Ha ilyen eset történik, a HIK lehetővé fogja tenni az idegenforgalmi adó valós összeg szerinti befizetését, anélkül, hogy kötelező lenne elfogadni ezt a lehetőséget. Abban az esetben, ha a Felhasználó ezt nem fogadja el és a befizetést a Felhasználó korábban teljesítette, a befizetett összeg a Felhasználó részére visszatérítésre kerül.

Minden fizetés horvát valutában történik. A kifizetett összeg a Felhasználó bankkártyájához tartozó számlán a bankkártyát kiállító bank árfolyama alapján a helyi valutájában, azaz a hitelkártya-szolgáltató feltételei szerint fog megjelenni.

A Felhasználó elvégezheti a kifizetést hitel-, vagy betéti kártyával (Visa, MasterCard, Maestro, American Express, Diners, stb.) a Szolgáltatásba való bejelentkezés pillanatában, vagy internetbankon keresztül, a HIK számlájára történő utalással.

A kártyás fizetés technikai megfelelősségéről és biztonságáról gondoskodó szerződéses partner a WEB STUDIO d.o.o., aki a legmodernebb adatvédelmi szabályozásokat alkalmazza – Secure Socket Layer (SSL) protokollt 128 bites adattitkosítással és MD5 algoritmussal. Az ISO 8583 protokoll biztosítja, hogy a hálózat és a hitelkártya-szolgáltató között megvalósuló adatcsere privát csatornán folyon melyet kettős tűzfal (firewall) véd a jogosulatlan hozzáférésektől.

A HIK köteles valós információkat biztosítani az idegenforgalmi adóról és teljes körű tájékoztatást nyújtani az idegenforgalmi adó befizetéséről.

A SZOLGÁLTATÁS ELÉRHETŐSÉGE

A HIK-nek nem áll módjában garantálni a Szolgáltatás mindenkori és minden eszközön, valamint minden kommunikációs csatornán való elérhetőségét. A Szolgáltatás technikai vagy egyéb okokból (karbantartás, hibák, kommunikációs kapcsolatok hiánya, vis major, hatósági döntések, stb.) ideiglenesen, vagy hosszabb időre, részben vagy teljesen elérhetetlen lehet, a HIK nem tehető felelőssé semmilyen olyan veszteségért, melyek a Szolgáltatás elérhetetlenségéből adódnak. A HIK bármikor, bármilyen módon és bármilyen formában módosításokat hajthat végre a Szolgáltatáson, beleértve a vizuális megjelenés, a dizájn és a felépítés, a tartalomkezelő rendszer, valamint a Szolgáltatás működtetéséhez alkalmazott megoldások változtatásait is.

A TARTALOM MEGVÁLTOZTATÁSÁNAK JOGA

A HIK fenntartja a Szolgáltatás bármely tartalmának, vagy szolgáltatásának megváltoztatásának és (ideiglenes, vagy tartós) eltörlésének jogát előzetes bejelentés nélkül bármely pillanatban, és az ezek miatt felmerülő bárminemű veszteségért nem vonható felelősségre.

A TARTALOM FELHASZNÁLÁSÁNAK MÓDJA ÉS CÉLJA

A HIK korlátozott, nem átruházható és nem kizárólagos engedélyt ad ezen Szolgáltatás tartalmának megtekintésére, nyomtatására, másolására és más módon való felhasználására, kizárólag saját személyes és nem kereskedelmi célú használatra Horvátország, mint turisztikai desztináció népszerűsítése érdekében, azzal a feltétellel, hogy az így letöltött tartalmat nem változtatja meg, vagy torzítja el semmilyen módon, valamint hogy a letöltött tartalomnál feltünteti a HIK-t, mint a tartalom szerzőjét.

A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÉS A MEGJELENÍTETT TARTALOM ELÉRÉSÉNEK MÓDJA

A Szolgáltatás elérése megfelelő számítástechnikai felszereltséggel és internetkapcsolattal korlátlan számú személy számára lehetséges. A HIK fenntartja a jogot, hogy meghatározott esetekben (karbantartás, hibák, kommunikációs kapcsolatok hiánya, vis major, hatósági döntések, stb.) ideiglenesen, vagy hosszabb időre, teljesen, vagy részlegesen korlátozza a Szolgáltatás teljes, vagy részleges tartalmához való hozzáférés módját és lehetőségét minden Felhasználó, egyes Felhasználó, vagy Felhasználók egy csoportja számára. A fent felsoroltak bármelyike esetén a HIK nem vonható felelősségre a Szolgáltatás elérésének és a tartalom megjelenésének korlátozásából eredő bárminemű károkért.

A Szolgáltatás és a tartalom elérése során a Felhasználó köteles szabványos technikai berendezéseket és hagyományos szabványokat és módszereket használni a Szolgáltatás igénybevételéhez. A Szolgáltatás oldalán megjelenő tartalom kizárólag az engedélyezett információtechnológiai módszerekkel böngészhető, olyan módon és olyan mennyiségben, mely a Felhasználóra, mint természetes személyre általánosan jellemző. A tartalom minden más módon való böngészése és/vagy felhasználása, mely megkerüli az információs technológia védelmi rendszereit és alkalmazásait, vagy mely során a természetes személy Felhasználó esetében nem jellemző mennyiségű adat egyidejű átvételére szolgáló applikációkat vagy eszközöket használnak, sérti a HIK jogait, melynek az erre vonatkozó anyagi, büntetőjogi és szabálysértési felelőssége a Felhasználót terheli.

ADATVÉDELEM ÉS FELHASZNÁLÓI ADATOK GYŰJTÉSE

A HIK vállalja a Szolgáltatás összes Felhasználója személyes adatainak védelmét, valamint az Európai Parlament és Tanács 2016/679 számú rendeletének adatvédelemről szóló Általános rendelkezéseinek, valamint az Általános adatvédelmi rendelkezésekről szóló törvény (Hivatalos Közlöny 42/2018), és más hatályos törvényeknek megfelelően, hogy a Felhasználóknak és az idegenforgalmi adó befizetésével kapcsolatban álló személyeknek csak a törvényben előírt, alapvető adatait gyűjti be, melyek szükségesek a HIK kötelezettségeinek teljesítéséhez; tájékoztatja a Felhasználót az összegyűjtött adatok felhasználásának módjáról, rendszeresen választási lehetőséget ad a Felhasználónak adataik felhasználásáról.

A Felhasználókra vonatkozó összes adatok szigorúan őrzésre kerülnek csak azon HIK alkalmazottak számára elérhetőek akiknek szükségesek a munkájuk elvégzéséhez. A HIK minden alkalmazottja és üzleti partnere felelős az adatvédelmi elvek betartásáért. A regisztráció és a bejelentkezés során megadott adatok, valamint a Felhasználóról szóló egyéb adatok nem adhatóak ki harmadik fél számára, kivéve azokat az eseteket, amikor a vonatkozó előírások ilyen kötelezettséget írnak elő.

A WSPay, az engedélyezési folyamat és a bankkártyás fizetés elvégzőjeként kezeli a személyes adatokat, a személyes adatok kezelése összhangban van az Európai Parlament és Tanács 2016/679 számú, Adatvédelemről szóló általános rendelkezéseivel, valamint a szigorú, adatvédelemről és adatátvitelről szóló PCI DDS L1 szabályozásokkal. A WSPay 256 bites SSL tanúsítványt, valamint TLS 1.2 titkosítási protokollt használ az adatok megadásakor és továbbításakor való maximális adatvédelem érdekében. A személyes adatok, melyek az engedélyezés és a fizetés, azaz az Általános feltételekben foglalt, vagy azon alapuló kötelezettségek teljesítése érdekében kerülnek felhasználásra, bizalmas adatoknak minősülnek.

Az idegenforgalmi adó befizetéséhez (engedélyezés és befizetés) a befizető személyes adataira van szükség. WSPay nem kezeli, és nem is használja a személyes adatokat, kivéve a megállapodás szerinti engedélyezés és a befizetés céljából. A WSPay garantálja minden, a személyes adatok védelméről szóló ide vonatkozó előírás betartását, és különösen kötelezettséget vállal minden szükséges technikai, szervezeti és biztonsági feltételért, amit PCI DSS L1 tanúsítvánnyal is garantál.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ https://croatia.hr/hu-hu/adatvedelmi-iranyelvek

A HIK a törvényekkel összhangban kezeli a Felhasználók Szolgáltatás használata során megadott bizonyos adatait. A HIK az így összegyűjtött adatokat elsősorban a Szolgáltatás működésének és tartalmának javítása érdekében használja fel, hogy ezeket a felhasználók igényeire összpontosítsa és irányítsa, valamint más, a horvát turizmus népszerűsítéséhez, azaz a HIK feladatainak elvégzéséhez kötődő tevékenységekhez is alkalmazható, melyek mindenekelőtt kiterjednek, de nem korlátozódnak a következőkre:

a Felhasználók preferenciáinak és szokásainak elemzése piackutatás és a weboldalak optimalizációja érdekében (beleértve a harmadik féltől származó eszközök segítségével kapott adatokat, mint pl. Google Analytics, stb.);

a Szolgáltatás testreszabása az új, vagy más technikai megoldásokhoz, vagy felhasználói igényekhez;

az élményszerűség, valamint a könnyebb kezelhetőség és a tartalomhoz való hozzáférés optimalizálása.

A Felhasználó által végzett tevékenységekről és kérésekről szóló egyes adatok összegyűjtése érdekében a HIK kis különleges adatbázisokat, sütiket (cookies) használhat, melyek letöltődnek a Felhasználó számítógépére és meghatározott célokat szolgálnak. A fentiek alapján a HIK kiadja a megfelelő Sütihasználati szabályzatot (cookie policy), mely megjelenik a Szolgáltatásban és mellyel a Felhasználó a megfelelő módon megismerkedik akkor, amikor első alkalommal hozzáfér a Sütihasználati szabályzathoz (cookie policy), mely leírja, hogy a HIK milyen fajta sütiket és milyen célra használ, valamint tájékoztatja a Felhasználót, hogy lehetősége van elutasítani, vagy elfogadni a sütik használatát, amivel beleegyezik a sütik használatába és annak céljába, mely esetben a HIK nem vonható felelősségre semmilyen kárért, mely a sütiknek oly módon és céllal való felhasználásából és letöltéséből ered, amit a Felhasználó a Sütihasználati szabályzat (cookie policy) elfogadásával jóváhagyott.

A Sütihasználati szabályzat (cookie policy) ezen Általános feltételektől elkülönülve jelenik meg, de ezek szerves részét képezi.

A sütikről itt talál további információkat:

Cookies – https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-pecr/cookies-and-similar-technologies

A Szolgáltatásába való bejelentkezés során a HIK ideiglenesen tárolhatja a Felhasználó IP-címét. Az IP-címeket tárolni és felhasználni kizárólag a Felhasználó Szolgáltatáson belüli tevékenységének (activity log) nyomon követése céljából lehet, a törvényi előírások, vagy ezen Általános feltételek megsértése, valamint törvénytelen vagy más elfogadhatatlan cselekmények felderítése érdekében. Az IP-címekre és a Felhasználó tevékenységére vonatkozó adatok bármikor átadhatóak az illetékes hatóságoknak a Felhasználó törvények szerinti bármilyen felelősségének megállapítása céljából. Az IP-címeket és a Felhasználó tevékenységéről szóló adatokat ideiglenesen tároljuk.

A HIK a hatályos előírásokkal és ezen Általános feltételekkel összhangban köteles védeni az ezen Szolgáltatás Felhasználójának adatait, kivéve ezen Általános feltételek megsértése, vagy a Felhasználónak a hatályos jogszabályokkal ellentétes fellépése esetén.

KIKAPCSOLÁS (OPTING OUT)

Az alapértelmezett beállítások szerint a Felhasználó Szolgáltatáson belüli böngészését a Google Analytics nyomon követi, hogy az adatokból anonim statisztikákat hozzon létre, melyeket a felhasználói élmény javítására használ fel.

NE KÖVESSE NYOMON A PREFERENCIÁIMAT

A Nincs nyomon követés funkció lehetőséget ad a Felhasználónak, hogy kikapcsolja azt az opciót, hogy a Szolgáltató bármilyen célból kövesse, beleértve a szolgáltatáshoz szükséges elemzéseket, hirdetési felületeket és közösségi platformokat is. A Nincs nyomon követés opció az alábbi böngészőkön elérhető: Firefox, Internet Explorer, Chrome, Safari és Opera

  • ha a Felhasználó az általa használt böngészőn bekapcsolja a Nincs nyomon követés funkciót, a Google Analytics tiszteletben fogja tartani a döntését;
  • ha a Felhasználó bekapcsolja a Nincs nyomon követés funkciót, nem fogja követni. Ez kizárja az adatok statisztikai célból való gyűjtését és elemzését a HIK weboldalain;
  • ha a Felhasználó nem kapcsolja be a Nincs nyomon követés funkciót, de úgy dönt, hogy kilép, a piwik_ignore süti a Felhasználó böngészőjén tárolásra kerül. A piwik_ignore sütivel a Google Analytics egy felhasználót sem fog követni;
  • ha a Felhasználó az általa használt böngészőn minden sütit kikapcsol, akkor a HIK a továbbiakban is össze fog gyűjteni néhány általános böngészési adatot (pl. a felhasználók számát a Szolgáltatáson), de ezek kevésbé lesznek pontosak és a Felhasználó látogatásai nem lesznek követve (a Piwik sütik nem kerülnek használatra).

SZELLEMI TULAJDON JOG ÉS SZERZŐI JOG

A Szolgáltatáson megjelenő tartalmat a szellemi tulajdonjogi törvény védi, így annak bármilyen jogosulatlan használata a Felhasználó ellen eljárást vonhat maga után a HIK, vagy a szerzői joggal rendelkező harmadik fél részéről a szerzői jogok védelme érdekében.

Tilos megváltoztatni, közzétenni, átvenni, lemásolni, terjesztésben, vagy eladásában részt venni, kivonatot létrehozni, vagy bármely módon bármely tartalommal, részben vagy egészben visszaélni, a HIK, vagy a megfelelő jogosultsággal rendelkező fél egyértelmű írásos engedélye nélkül. A Felhasználó nem jogosult a szerzői jogokkal védett anyagokat bármely módon letölteni, sokszorosítani, megváltoztatni, szerkeszteni, terjeszteni, bemutatni, törölni, elküldeni, eladni, továbbértékesíteni, felhasználni vagy módosítani, kivéve személyes célra való felhasználás esetén.

Minden kétséget kizáróan, a HIK egyértelműen fenntartja és nem ruházza át a Felhasználóra a Szolgáltatás bármely tartalmának jogát, valamint megtiltja a Szolgáltatás tartalmának felhasználását, kivéve a jelen Általános feltételben foglaltakat.

A FELHASZNÁLÓ FELELŐSSÉGE

A Szolgáltatás Felhasználója, aki a megfelelő web űrlapon adatokat ad meg, minden anyagi és büntetőjogi felelősséget visel a regisztráció során hamisan, vagy nem megfelelően megadott adatok következményeiért (a Felhasználó számára ezen Általános feltételekkel összhangban), valamint az a személy, akinek a nevében, vagy számlája terhére valótlan adatokat adnak meg, köteles minden (anyagi és immateriális) kárt a kötelező jogszabályoknak megfelelően megtéríteni.

ELVÁLASZTHATÓSÁGI ZÁRADÉK

Amennyiben az ezen Általános feltételek valamely rendelkezését a későbbiekben semmisnek nyilvánítják, ez a tény nem lesz befolyással az ezen Általános feltételek egyéb rendelkezéseire, melyek továbbra is hatályban maradnak.

VITARENDEZÉS ÉS ALKALMAZANDÓ JOG

Minden jelen Általános feltételekkel kapcsolatos lehetséges minden vita esetén, beleértve a keletkezésével, tartalmával vagy megszüntetésével kapcsolatos vitákat is, a feleknek törekedni kell a békés úton történő megoldásra, abban az esetben pedig, ha nem sikerül megállapodni, a Zágrábi bíróság illetékességét kötik ki.

Ezen Általános feltételek a horvát törvényeknek megfelelően kerültek kidolgozásra, és rájuk, valamint az alkalmazásukból eredő vitákra a horvát jog alkalmazandó, horvát jog részről harmadik jogra való hivatkozás nélkül (renvoi) abban az esetben, amikor ezt a nemzetközi előírások lehetővé teszik.

AZ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK VÁLTOZÁSAI

A HIK fenntartja a jogot az ezen Általános feltételek megváltoztatására bármely pillanatban, és nem vállal felelősséget az ezen változtatásokból eredő lehetséges következményekért. Ezek a változások a Szolgáltatásban való megjelenés napján lépnek hatályba.