CJENIK

Plaćanje prema dužini plovila (paušalna turistička pristojba)

DUŽINA PLOVILAVREMENSKO RAZDOBLJEVISINA TURISTIČKE PRISTOJBE U EUR

7 – 9 METARA
do 3 dana11.95
do 8 dana27.87
do 15 dana47.78
do 30 dana79.63
do 90 dana187.14
do 1 god238.90

9 – 12 METARA
do 3 dana19.91
do 8 dana46.45
do 15 dana79.63
do 30 dana132.72
do 90 dana311.90
do 1 god398.17

12 – 15 METARA
do 3 dana27.87
do 8 dana65.03
do 15 dana111.49
do 30 dana185.81
do 90 dana436.66
do 1 god557.44

15 – 20 METARA
do 3 dana31.85
do 8 dana74.32
do 15 dana127.41
do 30 dana212.36
do 90 dana499.04
do 1 god637.07

PREKO 20 METARA
do 3 dana38.82
do 8 dana92.91
do 15 dana159.27
do 30 dana265.45
do 90 dana623.80
do 1 god796.34

* Cijene vrijede od 1. siječnja 2022.

Plaćanje prema broju osoba (turistička pristojba po noćenju)

Turistička pristojba plaća se za svaku osobu i noćenje prema kategorijama putnika.

Kategorije putnika Cijena po noćenju u EUR
N – Putnik na brodu 1.33
A – Djeca : do 12 godina 0.00
N – Studenti koji nemaju prebivalište u općini ili gradu u kojem se školuju 0.00
C – Sudionici školskih paket aranžmana odobrenih od strane školske ustanove 0.00
N – Osobe koje uslugu noćenja koriste u okviru ostvarivanja programa socijalne skrbi 0.00
J – Djeca : od navršenih 12-18 godina 0.67
J – Đaci koji nemaju prebivalište u općini ili gradu u kojem se školuju 0.00
N – Osobe do 29 godina : članovi međunarodne omladinske organizacije 0.67
B – Osobe sa tjelesnim invaliditetom 70% i više 0.00
B – Pratitelj osobe sa tjelesnim invaliditetom 70% i više 0.00