CJENIK

Plaćanje prema dužini plovila (paušalna turistička pristojba)

DUŽINA PLOVILA VREMENSKO RAZDOBLJE VISINA TURISTIČKE PRISTOJBE U HRK
7 – 9 METARA do 3 dana 72,00
do 8 dana 168,00
do 15 dana 288,00
do 30 dana 480,00
do 90 dana 1.128,00
do 1 god 1.440,00
9 – 12 METARA do 3 dana 120,00
do 8 dana 280,00
do 15 dana 480,00
do 30 dana 800,00
do 90 dana 1.880,00
do 1 god 2.400,00
12 – 15 METARA do 3 dana 168,00
do 8 dana 392,00
do 15 dana 672,00
do 30 dana 1.120,00
do 90 dana 2.632,00
do 1 god 3.360,00
15 – 20 METARA do 3 dana 192,00
do 8 dana 448,00
do 15 dana 768,00
do 30 dana 1.280,00
do 90 dana 3.008,00
do 1 god 3.840,00
PREKO 20 METARA do 3 dana 240,00
do 8 dana 560,00
do 15 dana 960,00
do 30 dana 1.600,00
do 90 dana 3.760,00
do 1 god 4.800,00

* Cijene vrijede od 17. lipnja 2021

Plaćanje prema broju osoba (turistička pristojba po noćenju)

Turistička pristojba plaća se za svaku osobu i noćenje prema kategorijama putnika.

Kategorije putnika Cijena po noćenju u kn
N – Putnik na brodu 10,00
A – Djeca : do 12 godina 0,00
N – Studenti koji nemaju prebivalište u općini ili gradu u kojem se školuju 0,00
C – Sudionici školskih paket aranžmana odobrenih od strane školske ustanove 0,00
N – Osobe koje uslugu noćenja koriste u okviru ostvarivanja programa socijalne skrbi 0,00
J – Djeca : od navršenih 12-18 godina 5,00
J – Đaci koji nemaju prebivalište u općini ili gradu u kojem se školuju 0,00
N – Osobe do 29 godina : članovi međunarodne omladinske organizacije 5,00
B – Osobe sa tjelesnim invaliditetom 70% i više 0,00
B – Pratitelj osobe sa tjelesnim invaliditetom 70% i više 0,00

Produljenje turističke pristojbe

DULJINA PLOVILAVREMENSKO RAZDOBLJEDodatni dani*
do 3 dana1
7 – 9 METARAdo 8 dana2
9 – 12 METARAdo 15 dana3
12 – 15 METARAdo 30 dana6
15 – 20 METARAdo 90 dana18
PREKO 20 METARAdo 1 godine73

*Pravilnikom o nautici koji je na snazi od 17.6.2021. predviđeno je produljenje pristojbi koje su kupljene od 1.siječnja 2021. te čije vrijeme trajanja seže poslije 17. lipnja 2021. Za pristojbe koje zadovoljavaju oba kriterija, vrijeme trajanja produljuje se za dodatnih 20%.