CJENIK

Plaćanje prema dužini plovila (paušalna turistička pristojba)

DUŽINA PLOVILAVREMENSKO RAZDOBLJEVISINA TURISTIČKE PRISTOJBE U HRK

7 – 9 METARA
do 3 dana90.00
do 8 dana210.00
do 15 dana360.00
do 30 dana600.00
do 90 dana1,410.00
do 1 god1,800.00

9 – 12 METARA
do 3 dana150.00
do 8 dana350.00
do 15 dana600.00
do 30 dana1,000.00
do 90 dana2,350.00
do 1 god3,000.00

12 – 15 METARA
do 3 dana210.00
do 8 dana490.00
do 15 dana840.00
do 30 dana1,400.00
do 90 dana3,290.00
do 1 god4,200.00

15 – 20 METARA
do 3 dana240.00
do 8 dana560.00
do 15 dana960.00
do 30 dana1.600.00
do 90 dana3,760.00
do 1 god4,800.00

PREKO 20 METARA
do 3 dana300.00
do 8 dana700.00
do 15 dana1,200.00
do 30 dana2,000.00
do 90 dana4,700.00
do 1 god6,000.00

* Cijene vrijede od 1. siječnja 2022.

Plaćanje prema broju osoba (turistička pristojba po noćenju)

Turistička pristojba plaća se za svaku osobu i noćenje prema kategorijama putnika.

Kategorije putnika Cijena po noćenju u kn
N – Putnik na brodu 10,00
A – Djeca : do 12 godina 0,00
N – Studenti koji nemaju prebivalište u općini ili gradu u kojem se školuju 0,00
C – Sudionici školskih paket aranžmana odobrenih od strane školske ustanove 0,00
N – Osobe koje uslugu noćenja koriste u okviru ostvarivanja programa socijalne skrbi 0,00
J – Djeca : od navršenih 12-18 godina 5,00
J – Đaci koji nemaju prebivalište u općini ili gradu u kojem se školuju 0,00
N – Osobe do 29 godina : članovi međunarodne omladinske organizacije 5,00
B – Osobe sa tjelesnim invaliditetom 70% i više 0,00
B – Pratitelj osobe sa tjelesnim invaliditetom 70% i više 0,00