CJENIK

Plaćanje prema dužini plovila (paušalna turistička pristojba)

DUŽINA PLOVILA VREMENSKO RAZDOBLJE VISINA TURISTIČKE PRISTOJBE U HRK

7 – 9 METARA
do 3 dana 90,00
do 8 dana 210,00
do 15 dana 360,00
do 30 dana 600,00
do 90 dana 1.410,00
do 1 god 1.800,00

9 – 12 METARA
do 3 dana 150,00
do 8 dana 350,00
do 15 dana 600,00
do 30 dana 1.000,00
do 90 dana 2.350,00
do 1 god 3.000,00

12 – 15 METARA
do 3 dana 210,00
do 8 dana 490,00
do 15 dana 840,00
do 30 dana 1.400,00
do 90 dana 3.290,00
do 1 god 4.200,00

15 – 20 METARA
do 3 dana 240,00
do 8 dana 560,00
do 15 dana 960,00
do 30 dana 1.600,00
do 90 dana 3.760,00
do 1 god 4.800,00

PREKO 20 METARA
do 3 dana 300,00
do 8 dana 700,00
do 15 dana 1.200,00
do 30 dana 2.000,00
do 90 dana 4.700,00
do 1 god 6.000,00

Plaćanje prema broju osoba (turistička pristojba po noćenju)

Turistička pristojba plaća se za svaku osobu i noćenje prema kategorijama putnika.

Kategorije putnika Cijena po noćenju u kn
N – Putnik na brodu 10,00
A – Djeca : do 12 godina 0,00
N – Studenti koji nemaju prebivalište u općini ili gradu u kojem se školuju 0,00
C – Sudionici školskih paket aranžmana odobrenih od strane školske ustanove 0,00
N – Osobe koje uslugu noćenja koriste u okviru ostvarivanja programa socijalne skrbi 0,00
J – Djeca : od navršenih 12-18 godina 5,00
J – Đaci koji nemaju prebivalište u općini ili gradu u kojem se školuju 0,00
N – Osobe do 29 godina : članovi međunarodne omladinske organizacije 5,00
B – Osobe sa tjelesnim invaliditetom 70% i više 0,00
B – Pratitelj osobe sa tjelesnim invaliditetom 70% i više 0,00