CJENIK

Plaćanje prema dužini plovila (paušalna turistička pristojba)

DUŽINA PLOVILAVREMENSKO RAZDOBLJEVISINA TURISTIČKE PRISTOJBE U EUR / HRK

7 – 9 METARA
do 3 dana11.95 / 90.00
do 8 dana27.87 / 210.00
do 15 dana47.78 / 360.00
do 30 dana79.63 / 600.00
do 90 dana187.14 / 1,410.00
do 1 god238.90 / 1,800.00

9 – 12 METARA
do 3 dana19.91 / 150.00
do 8 dana46.45 / 350.00
do 15 dana79.63 / 600.00
do 30 dana132.72 / 1,000.00
do 90 dana311.90 / 2,350.00
do 1 god398.17 / 3,000.00

12 – 15 METARA
do 3 dana27.87 / 210.00
do 8 dana65.03 / 490.00
do 15 dana111.49 / 840.00
do 30 dana185.81 / 1,400.00
do 90 dana436.66 / 3,290.00
do 1 god557.44 / 4,200.00

15 – 20 METARA
do 3 dana31.85 / 240.00
do 8 dana74.32 / 560.00
do 15 dana127.41 / 960.00
do 30 dana212.36 / 1.600.00
do 90 dana499.04 / 3,760.00
do 1 god637.07 / 4,800.00

PREKO 20 METARA
do 3 dana38.82 / 300.00
do 8 dana92.91 / 700.00
do 15 dana159.27 / 1,200.00
do 30 dana265.45 / 2,000.00
do 90 dana623.80 / 4,700.00
do 1 god796.34 / 6,000.00
1 EUR = 7.53450 HRK

* Cijene vrijede od 1. siječnja 2022.

Plaćanje prema broju osoba (turistička pristojba po noćenju)

Turistička pristojba plaća se za svaku osobu i noćenje prema kategorijama putnika.

Kategorije putnika Cijena po noćenju u EUR / HRK
N – Putnik na brodu 1.33 / 10.00
A – Djeca : do 12 godina 0.00 / 0.00
N – Studenti koji nemaju prebivalište u općini ili gradu u kojem se školuju 0.00 / 0.00
C – Sudionici školskih paket aranžmana odobrenih od strane školske ustanove 0.00 / 0.00
N – Osobe koje uslugu noćenja koriste u okviru ostvarivanja programa socijalne skrbi 0.00 / 0.00
J – Djeca : od navršenih 12-18 godina 0.67 / 5.00
J – Đaci koji nemaju prebivalište u općini ili gradu u kojem se školuju 0.00 / 0.00
N – Osobe do 29 godina : članovi međunarodne omladinske organizacije 0.67 / 5.00
B – Osobe sa tjelesnim invaliditetom 70% i više 0.00 / 0.00
B – Pratitelj osobe sa tjelesnim invaliditetom 70% i više 0.00 / 0.00
1 EUR = 7.53450 HRK