O NAMA

HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA je nacionalna turistička organizacija, a osnovana je radi stvaranja i promicanja identiteta i ugleda hrvatskog turizma, planiranja i provedbe zajedničke strategije i koncepcije njegove promocije, predlaganja i izvedbe promidžbenih aktivnosti u zemlji i inozemstvu od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu, te podizanja razine kvalitete cjelokupne turističke ponude Hrvatske.

Najznačajnije zadaće HTZ-a su sljedeće:

 • objedinjuje sveukupnu turističku ponudu Republike Hrvatske
 • ustrojava i provodi operativno istraživanje tržišta za potrebe promocije hrvatskog turizma
 • izrađuje programe i planove promocije hrvatskog turističkog proizvoda
 • ustrojava, provodi i nadzire sve poslove oko promocije turističkog proizvoda Republike Hrvatske
 • analizira i ocjenjuje svrhovitost i djelotvornost poduzetih promidžbenih poslova
 • ustrojava hrvatski turistički informacijski sustav
 • obavlja opću i turističku informativnu djelatnost
 • potiče i koordinira poticanje svih Turističkih zajednica kao i svih gospodarskih te drugih subjekata u turizmu koji djeluju neposredno i posredno na unapređenju i promidžbi turizma u Hrvatskoj
 • osniva turistička predstavništva i ispostave u inozemstvu, organizira i nadzire njihov rad
 • surađuje s nacionalnim turističkim organizacijama drugih zemalja i specijaliziranim međunarodnim regionalnim turističkim organizacijama
 • na temelju izvješća turističkih zajednica županija prati, analizira i ocjenjuje izvršavanje planovima i programima utvrđenih zadaća i uloga sustava turističkih zajednica
 • poduzima mjere i aktivnosti za razvitak i promicanje turizma u turistički nerazvijenim dijelovima Republike Hrvatske

Tijela HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE su Sabor, Turističko vijeće, Nadzorni odbor i predsjednik. Dužnost predsjednika HTZ-a obnaša ministar turizma. HTZ djeluje na temelju godišnjeg Programa rada i Financijskog plana koje donosi Sabor, a ostvaruje prihode iz sljedećih izvora: boravišne pristojbe, članarine, državnog proračuna i ostalih izvora. Stručna služba HTZ-a je Glavni ured sa sjedištem u Zagrebu, Iblerov trg 10/IV koji obavlja stručne i administrativne poslove koji se odnose na zadaće Hrvatske turističke zajednice.

Info 

Hrvatska turistička zajednica
Iblerov trg 10/IV, Zagreb
OIB: 72501368180
MB: 03943658
IBAN: HR2910010051700048002