Informacije o plaćanju

 

Sva plaćanja će se vršiti u eurima. Naplaćeni iznos na vašem računu kreditne kartice pretvara se u vašu lokalnu valutu prema tečaju udruženja kreditnih kartica.

Poveznica za online rješavanje sporova: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage