Turističku pristojbu možete platiti prema dužini plovila ili prema broju osoba koje će boraviti na ploviluPlaćanje prema dužini plovila


Ne morate plaćati turističku pristojbu za plovila ispod 7 metara.


Plaćanje prema broju osoba