Turističku pristojbu možete platiti prema dužini plovila ili prema broju osoba koje će boraviti na plovilu