CENNÍK

Úhrada podľa dĺžky plavidla (paušálny turistický poplatok)

DĹŽKA PLAVIDLAČASOVÉ ROZMEDZIEVÝŠKA TURISTICKÉHO POPLATKU V EUR

7 – 9 METROV
do 3 dní11.95
do 8 dní27.87
do 15 dní47.78
do 30 dní79.63
do 90 dní187.14
do 1 roku238.90

9 – 12 METROV
do 3 dní19.91
do 8 dní46.45
do 15 dní79.63
do 30 dní132.72
do 90 dní311.90
do 1 roku398.17

12 – 15 METROV
do 3 dní27.87
do 8 dní65.03
do 15 dní111.49
do 30 dní185.81
do 90 dní436.66
do 1 roku557.44

15 – 20 METROV
do 3 dní31.85
do 8 dní74.32
do 15 dní127.41
do 30 dní212.36
do 90 dní499.04
do 1 roku637.07

NAD 20 METROV
do 3 dní38.82
do 8 dní92.91
do 15 dní159.27
do 30 dní265.45
do 90 dní623.80
do 1 roku796.340

*Ceny sú platné od 1.1.2022

Úhrada podľa počtu osôb (turistický poplatok za prenocovanie)

Turistický poplatok sa uhrádza za každú osobu a noc podľa kategórií cestujúcich.

Kategórie cestujúcichCena za noc v EUR
N – Cestujúci na lodi1.3
A – Deti do 12 rokov0.00
N – Študenti, ktorí nemajú bydlisko v obci alebo meste, kde sa vzdelávajú0.00
C – Účastníci školských exkurzií schválených ich vzdelávacou inštitúciou0.00
N – Osoby využívajúce ubytovacie služby v byte alebo dome obyvateľa mesta alebo obce0.00
J – Deti vo veku 12-18 rokov0.67
J – Žiaci, ktorí nemajú bydlisko v obci alebo meste, kde sa vzdelávajú0.00
N – Osoby do 29 rokov: členovia medzinárodnej mládežníckej organizácie0.67
B – Osoby s telesným postihnutím s mierou funkčnej poruchy najmenej 70 %0.00
B – Sprievodca osoby s telesným postihnutím s mierou funkčnej poruchy najmenej 70 %0.00