CENNÍK

Úhrada podľa dĺžky plavidla (paušálny turistický poplatok)

DĹŽKA PLAVIDLA ČASOVÉ ROZMEDZIE VÝŠKA TURISTICKÉHO POPLATKU V HRK
7 – 9 METROV do 3 dní 72.00
do 8 dní 168.00
do 15 dní 288.00
do 30 dní 480.00
do 90 dní 1,128.00
do 1 roku 1,440.00
9 – 12 METROV do 3 dní 120.00
do 8 dní 280.00
do 15 dní 480.00
do 30 dní 800.00
do 90 dní 1,880.00
do 1 roku 2,400.00
12 – 15 METROV do 3 dní 168.00
do 8 dní 392.00
do 15 dní 672.00
do 30 dní 1,120.00
do 90 dní 2,632.00
do 1 roku 3,360.00
15 – 20 METROV do 3 dní 192.00
do 8 dní 448.00
do 15 dní 768.00
do 30 dní 1.280.00
do 90 dní 3,008.00
do 1 roku 3,840.00
NAD 20 METROV do 3 dní 240.00
do 8 dní 560.00
do 15 dní 960.00
do 30 dní 1,600.00
do 90 dní 3,760.00
do 1 roku 4,800.00

* The prices are valid from 17th of June 2021

Úhrada podľa počtu osôb (turistický poplatok za prenocovanie)

Turistický poplatok sa uhrádza za každú osobu a noc podľa kategórií cestujúcich.

Kategórie cestujúcichCena za noc v HRK
N – Cestujúci na lodi10,00
A – Deti do 12 rokov0,00
N – Študenti, ktorí nemajú bydlisko v obci alebo meste, kde sa vzdelávajú0,00
C – Účastníci školských exkurzií schválených ich vzdelávacou inštitúciou0,00
N – Osoby využívajúce ubytovacie služby v byte alebo dome obyvateľa mesta alebo obce0,00
J – Deti vo veku 12-18 rokov5,00
J – Žiaci, ktorí nemajú bydlisko v obci alebo meste, kde sa vzdelávajú0,00
N – Osoby do 29 rokov: členovia medzinárodnej mládežníckej organizácie5,00
B – Osoby s telesným postihnutím s mierou funkčnej poruchy najmenej 70 %0,00
B – Sprievodca osoby s telesným postihnutím s mierou funkčnej poruchy najmenej 70 %0,00

Produljenje turističke pristojbe

VESSEL LENGTHTIME PERIODADDITIONAL DAYS*
up to 3 days1
7 – 9 METERSup to 8 days2
9 – 12 METERSup to 15 days3
12 – 15 METERSup to 30 days6
15 – 20 METERSup to 90 days18
OVER 20 METERSup to 1 year73

*According to Regulation on Nautics which is in place since the 17th of June 2021, all the tourist tax vignettes purchased prior to 1st of January 2021 whose duration extends to a date after 17th of June 2021 are entitled to an extension. Those vignettes that satisfy both criteria will extend for additional 20%.