CENIK

Plačilo glede na dolžino plovila (pavšalna turistična taksa)

DOLŽINA PLOVILA ČASOVNO OBDOBJE VIŠINA TURISTIČNE TAKSE V HRK
7 – 9 METROV do 3 dni 72.00
do 8 dni 168.00
do 15 dni 288.00
do 30 dni 480.00
do 90 dni 1,128.00
do 1 leto 1,440.00
9 – 12 METROV do 3 dni 120.00
do 8 dni 280.00
do 15 dni 480.00
do 30 dni 800.00
do 90 dni 1,880.00
do 1 leto 2,400.00
12 – 15 METROV do 3 dni 168.00
do 8 dni 392.00
do 15 dni 672.00
do 30 dni 1,120.00
do 90 dni 2,632.00
do 1 leto 3,360.00
15 – 20 METROV do 3 dni 192.00
do 8 dni 448.00
do 15 dni 768.00
do 30 dni 1.280.00
do 90 dni 3,008.00
do 1 leto 3,840.00
VEČ KOT 20 METROV do 3 dni 240.00
do 8 dni 560.00
do 15 dni 960.00
do 30 dni 1,600.00
do 90 dni 3,760.00
do 1 leto 4,800.00

* The prices are valid from 17th of June 2021

Plačilo glede na število oseb (turistična taksa na nočitev)

Turistična taksa se plača za vsako osebo in nočitev glede na kategorije potnikov.

Kategorija potnika Cena na nočitev v HRK
N – Ladijski potnik 10,00
A – Otroci do 12. leta 0,00
N – Študenti, ki nimajo prebivališča v občini ali mestu, kjer se šolajo 0,00
C – Udeleženci šolskih paketnih aranžmajev, ki jih je odobrila šolska ustanova 0,00
N – Osebe, ki uporabljajo storitev nočitve v okviru programa socialnega varstva 0,00
J – Otroci: od dopolnjenega 12. do 18. leta 5,00
J – Učenci, ki nimajo prebivališča v občini ali mestu, kjer se šolajo 0,00
N – Osebe, stare do 29 let: člani mednarodne mladinske organizacije 5,00
B – Osebe s 70-% telesno invalidnostjo ali večjo 0,00
B – Spremljevalec osebe s 70-% telesno invalidnostjo ali večjo 0,00

Produljenje turističke pristojbe

DOLŽINA PLOVILAČASOVNO OBDOBJEDodatni dnevi*
do 3 dni1
7 – 9 METROVdo 8 dni2
9 – 12 METROVdo 15 dni3
12 – 15 METROVdo 30 dni6
15 – 20 METROVdo 90 dni18
VEČ KOT 20 METROVdo 1 leto73

*Pravilnik o navtiki, ki velja od 17. junija 2021, odreja podaljšanje veljavnosti turističnih taks, ki so bile kupljene od 1. januarja 2021 in so veljavne po 17. juniju 2021. Taksam, ki zadovoljujejo oba kriterija, se čas trajanja podaljša za dodatnih 20 %.