Informácie o úhrade

 

Všetky úhrady sa vykonávajú v Euro. Čiastka uhradená z vašej platobnej karty sa prepočíta na vašu lokálnu menu na základe kurzu združenia bankových kariet.

Link pre riešenie sporov online: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage