Turistický poplatok môžete uhradiť podľa dĺžky plavidla alebo podľa počtu osôb, ktoré sa na plavidle zdržujú