FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

nautika@htz.hr – email address for all questions related to using the nautika.evisitor.hr portal and questions related to the tourist tax for boaters

For all questions related to other obligations for boaters, please contact charter@pomorstvo.hr

For all questions related to crossing the border and customs procedures, please contact info@mmpi.hr

1. Nedá sa mi zaplatiť kartou. V čom je problém?

Ak máte problém s platbou na portáli, overte si, prosím, vo svojej banke, či karta, ktorou sa pokúšate zaplatiť, nemá obmedzené online nakupovanie, resp. či je nastavená na online platby. Ďalej skontrolujte, aký typ autentifikácie transakcie máte dohodnutý. Najčastejší spôsob autorizácie transakcie je pomocou kódu, preto sa prosím pri zadávaní uistite, že je bezpečnostný kód zadaný správne. Ak je suma transakcie vyššia ako dohodnutý denný limit, transakcia nebude akceptovaná a v takom prípade budete musieť kontaktovať banku, aby vám denný limit navýšila aspoň na sumu zodpovedajúcu výške želaného nákupu.

2. Platba bankovým prevodom

Na portáli je okrem platby kreditnou kartou možná aj platba bankovým prevodom. Je potrebné zadať všetky potrebné údaje a pri výbere spôsobu platby zvoliť platbu bankovým prevodom. Na e-mail vám príde potvrdenie objednávky s PDF prílohou so všetkými potrebnými informáciami k platbe (IBAN, SWIFT, variabilný symbol…). Vaša platba bude zaúčtovaná do niekoľkých pracovných dní a následne dostanete e-mailom potvrdenie o zakúpení vinety. Aby bola platba správne zaúčtovaná a aby vám známka bola doručená včas, je veľmi dôležité zadať do variabilného symbolu a popisu platby číslo objednávky podľa pokynov.
Upozorňujeme, že pri platbe kreditnou kartou dostanete zakúpenú vinetu do 30 minút a pri platbe bankovým prevodom do niekoľkých dní.

3. Vineta bola zaplatená bankovým prevodom pred niekoľkými dňami, ale potvrdenie mi ešte vždy na e-mailovú adresu neprišlo, čo robiť?

Ak ste vinetu platili bankovým prevodom, trvá niekoľko dní, kým budú prostriedky pripísané na účet a kým bude vineta odoslaná na e-mailovú adresu. Ak nebude doručená ani po niekoľkých dňoch, overte si, prosím, vo svojej banke, či sú všetky údaje zadané správne a aký je stav transakcie. Ak je v banke všetko v poriadku, kontaktujte nás, prosím, na e-mailovej adrese nautika@htz.hr a do mailu nám pošlite číslo objednávky a dátum, kedy ste vykonali úhradu.

4. Ako sa zaregistrovať na portáli?

Pri prvej návšteve portálu je potrebné sa zaregistrovať. Po zadaní užívateľského mena, mailovej adresy a zvolení hesla sa prihlásite do svojho účtu na portáli. Vo svojom účte uvidíte panel s možnosťou zmeny údajov a hesla a môžete si prezrieť doterajšie objednávky. V podrobnostiach o účte môžete zadať osobné údaje ako aj údaje o plavidle, ktoré systém využije a vpíše ich do požadovaných políčok pri kúpe vinety. Pri každej ďalšej návšteve portálu sa stačí už len prihlásiť.

5. Čo robiť, ak ste zabudli heslo?

Ak ste zabudli svoje heslo, pod tlačidlom „prihlásiť sa“ je odkaz „Zabudli ste heslo“. Kliknutím na tento odkaz sa otvorí políčko pre zadanie e-mailovej adresy, na ktorú chcete dostať informáciu o zmene hesla. Prostredníctvom e-mailu opäť vstúpite na portál a zadáte nové prihlasovacie heslo.

6. Platia plavidlá kratšie ako 7 metrov so zabudovanými lôžkami turistický poplatok?

Turistický poplatok stanovuje zákon o turistickom poplatku (https://mint.gov.hr/pristup-informacijama/propisi/propisi-iz-turizma/107)
Plavidlá s dĺžkou menšou ako 7 metrov nie sú povinné platiť turistický poplatok v nautike.

7. Spôsob výpočtu turistického poplatku

Turistický poplatok je možné zaplatiť dvoma spôsobmi, podľa dĺžky plavidla a podľa počtu prenocovaní, resp. počtu osôb.
Ak sa užívateľ rozhodne uhradiť turistický poplatok podľa dĺžky plavidla (paušálne), vinetu je možné zakúpiť na rôzne obdobia. Pri tejto možnosti si užívateľ zvolí časové obdobie trvania turistického poplatku a zvolí si počiatočný dátum, od ktorého začína platiť turistický poplatok (vineta). Turistický poplatok je možné zaplatiť aj za viacero rôznych období v roku. Cena turistického poplatku sa počíta podľa cenníka. Paušálna platba turistického poplatku je viazaná na plavidlo a nezáleží na tom, koľko ľudí bolo na plavidle.
Ak sa užívateľ rozhodne zaplatiť turistický poplatok podľa počtu osôb za každú prenocovanie týchto osôb, cena turistického poplatku za noc na osobu bude vo výške 1,33 eura. Cena 1,33 eura za noc neplatí pre kategórie so zľavami a výnimkami a pri výpočte sa automaticky zohľadní. Ceny sú uvedené v cenníku.
Príklad: ak na lodi 3 osoby strávia 5 nocí, výpočet turistického poplatku bude vyzerať nasledovne: 3 osoby x 5 nocí x 1,33 eura = 19,95 eur
Sami si vyberiete spôsob platby, ktorý vám najviac vyhovuje a je pre vás najvýhodnejší.
Ak platíte turistický poplatok podľa dĺžky plavidla, nie je potrebné uhrádzať turistický poplatok aj podľa počtu prenocovaní (osôb) a opačne.

8. Čo ak sa nákup vinety nepodarí alebo stránka počas nákupu „spadne“?

Ak pri platení turistického poplatku dôjde na portáli k poruche vo fungovaní stránky alebo určitá transakcia neprebehne, odporúčame zmeniť prehliadač (Google Chrome, Firefox…), v ktorom bola stránka pôvodne zobrazená a pokúsiť sa znova uskutočniť transakciu.
Ak po vykonanej transakcii nedostanete potvrdenie do 30 minút, kontaktujte nás, prosím, na nautika@htz.hr, aby sme vám ho mohli poslať e-mailom.
V prípade chyby pri úhrade nás prosím kontaktujte na nautika@htz.hr. V prípade chyby pri platbe vám odporúčame pred opätovnou platbou skontrolovať zostatok na vašej karte, aby ste predišli dvojitej úhrade.

9. Čo sa stane, keď turista v rovnakom období prenocuje na plavidle a v ubytovaní na pevnine?

Ak osoba nocuje na plávajúcom objekte, ktorý nie je plávajúcim objektom námornej turistiky, je povinná za uvedené obdobie zaplatiť turistický poplatok v nautike prostredníctvom portálu https://www.nautika.evisitor.hr/, a za obdobie strávené na pevnine osobitne v eVisitor-e v prípade, že má vlastný prístup do systému (ako napr. majitelia domov, apartmánov a pod.) alebo ho zaplatiť v rámci účtu za pobyt v kempe, apartmáne alebo hoteli. V praxi je možné, že osoba je prihlásená niekoľko dní v kempe, apartmáne alebo hoteli a za toto obdobie zaplatí turistický poplatok v rámci účtu za ubytovanie, ale v tom prípade je počas pobytu, resp. prenocovania na lodi potrebné dodatočne zaplatiť turistický poplatok.
Turistický poplatok sa platí za každé prenocovanie. Ak plavidlo používate počas dňa a netrávite na ňom noc, turistický poplatok v tomto prípade nie je potrebné platiť.

10. Ako možno dokázať, že turista využíva plavidlo len na plavbu počas dňa a nenocuje na ňom, pretože má rezervované ubytovanie na pevnine?


Ak jachtár nocuje výlučne na pevnine a na plavidle nezotrváva dlhšie, ako je časový interval definovaný ako denný pobyt, nie je povinný dodatočne platiť turistický poplatok za pobyt na plavidle. Čas odchodu a návratu do prístavu je dôležitý, pretože ak sa osoba zdrží na plavidle dlhšie, ako je vyhláškou definované ako denný pobyt, v tom prípade je za takýto pobyt potrebné zaplatiť turistický poplatok.

11. Ďalšie povinnosti a platby jachtárov

Turistický poplatok je v kompetencii Chorvátskeho turistického združenia. Všetky ostatné povinnosti a platby jachtárov sú v kompetencii Ministerstva mora, dopravy a infraštruktúry.
Vlastník alebo užívateľ zahraničného plavidla je povinný ohlásiť pobyt alebo plavbu najbližšiemu prístavnému kapitanátu alebo pobočke prístavného kapitanátu s cieľom upraviť jeho povinnosť uhradiť poplatok za bezpečnosť plavby a ochranu mora pred znečistením počas pobytu a plavby v teritoriálnych vodách Chorvátskej republiky.
Výška uvedeného poplatku závisí od dĺžky a celkového výkonu pohonných zariadení jachty alebo člna. Je potrebné predložiť k nahliadnutiu aj platné poistenie plavidla a doklad o tom, že plavidlo je technicky spôsobilé na plavbu.
Na webovej stránke eNautika (eVessel https://enautika.pomorstvo.hr/#/public/dashboard) je možné informatívne si vypočítať poplatok za bezpečnosť plavby a ochranu mora pred znečistením, ako aj vybaviť a zaplatiť poplatok samostatne, ak ide o opätovný príchod plavidla do Chorvátskej republiky.
V prípade akýchkoľvek ďalších otázok nás, prosím, kontaktujte na charter@pomorstvo.hr.

12. Čo je potrebné zadať do políčka „východiskový prístav“?

Východiskovým prístavom je ten prístav v Chorvátsku, z ktorého ako prvého vyplávate. V uvedenom prístave sa nemusíte zdržiavať a nocovať, ale označuje miesto vášho východzieho bodu v Chorvátsku.

13. Čo ak bol turistický poplatok omylom zaplatený viackrát za to isté plavidlo alebo osoby v rovnakom období?

Ak ste turistický poplatok omylom zaplatili viackrát, pošlite nám, prosím, mailom všetky zakúpené vinety a informáciu, ktoré vinety chcete stornovať a za ktoré chcete, aby sme vám vrátili peniaze.

14. Cestovanie po mori v Chorvátsku

Ďalšie informácie o plavbe v Chorvátsku, ako aj zoznamy prístavov pre medzinárodnú dopravu, zoznamy prevádzkovateľov lodí a pod. nájdete na našej oficiálnej webovej stránke pod nasledujúcim odkazom https://croatia.hr/hr-hr/dolazak-u -hrvatsku/putovanje-morem