FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

nautika@htz.hr – email address for all questions related to using the nautika.evisitor.hr portal and questions related to the tourist tax for boaters

For all questions related to other obligations for boaters, please contact charter@pomorstvo.hr

For all questions related to crossing the border and customs procedures, please contact info@mmpi.hr

1. Nelze provést platbu kartou. V čem je problém?

Pokud máte problém s platbou na portálu, zkontrolujte u své banky, zda má karta, kterou se snažíte zaplatit, omezení při platbě online, respektive zda je přizpůsobena k online platbám. Dále prověřte, jaký druh autorizace transakce máte nastavený. Nejčastějším způsobem autorizace transakce je pomocí kódu, proto prosíme, abyste dávali pozor při přepisování bezpečnostního kódu. Pokud je obnos transakce vyšší, než je smluvený denní limit, transakce bude odmítnuta. Je potřeba zkontaktovat se s bankou ohledně zvýšení denního limitu minimálně na obnos, který odpovídá obnosu dané transakce.

2. Platba bankovním převodem

Na portálu je možné kromě platby kreditní kartou platit bankovním převodem. Je potřeba zapsat všechny potřebné údaje a při volbě způsobu platby zvolit platbu bankovním převodem. Na e-mail dostanete potvrzení objednávky s PDF přílohou, která obsahuje všechny potřebné údaje k platbě (IBAN, SWIFT, variabilní symbol…) Vaše platba bude provedena během několika pracovních dní a poté dostanete potvrzení o koupené známce na e-mail. Abychom platbu správně zaúčtovali a vy jste včas získali známku, je klíčové zapsat do variabilního symbolu a popisu platby číslo objednávky dle návodu.
Upozorňujeme, že platbou kreditní kartou získáte známku během 30 minut a platbou bankovním převodem během několika dní.

3. Známka byla zaplacena bankovním převodem před několika dny, ale v e-mailu ještě stále nemám potvrzení, co mám dělat?k transaction

Pokud jste známku zaplatili bankovním převodem, je potřeba počkat několik dní, než prostředky dorazí na účet a známka bude odeslána na vaši e-mailovou adresu. Jestliže neobdržíte potvrzení ani během několika dní, prosíme, abyste u své banky prověřili, zda jsou všechny údaje zadány správně a jaký je stav transakce. Pokud je u banky vše v pořádku, prosíme, abyste nás kontaktovali na e-mailu nautika@htz.hr a v e-mailu zaslali číslo objednávky a datum, kdy jste provedli platbu.

4. Jak se zaregistrovat na portálu?

Při první návštěvě portálu je nutné se zaregistrovat. Po uložení uživatelského jména, e-mailové adresy a zvolení hesla se dostanete do svého účtu. Na hlavní záložce si ve svém účtu můžete změnit osobní údaje a heslo a můžete provést kontrolu dosavadních objednávek. V detailech účtu můžete uvést osobní údaje a údaje o plavidlu, které systém použije a uloží do odpovídajících políček při nákupu roční známky. Při každé další návštěvě portálu se stačí pouze přihlásit.

5. Co dělat, pokud jste zapomněli heslo?

Pokud jste zapomněli své heslo, pod tlačítkem „Přihlášení“ najdete odkaz „Nepamatuji si heslo“. Kliknutím na odkaz se otevře pole pro vepsání e-mailové adresu, na kterou si přejete přijmout informaci o změně hesla. Prostřednictvím e-mailu se znovu přihlásíte na portál a k přihlášení vepíšete nové heslo.

6. Mají turistický poplatek povinnost platit plavidla menší než 7 metrů se zabudovanými lůžky?

Turistický poplatek je předepsán Zákonem o turistickém poplatku (https://mint.gov.hr/pristup-informacijama/propisi/propisi-iz-turizma/107)
Plavidla menší než 7 metrů nejsou povinna platit turistický poplatek v námořním ruchu.

7. Způsob výpočtu turistického poplatku

Turistický poplatek je možné platit dvěma způsoby: dle délky plavidla a dle počtu noclehů, respektive osob.
Pokud si uživatel zvolí platbu turistického poplatku dle délky plavidla (paušál), známku je možné zakoupit na různá období. Při této možnosti si uživatel zvolí časové období turistického poplatku a počáteční datum platnosti turistického poplatku (známka). Turistický poplatek je možné platit i na více různých období v roce. Cena turistického poplatku se vypočítává dle ceníku. Paušální platba turistického poplatku se týká plavidla a není důležité, kolik osob je na plavidle.
Pokud si uživatel zvolí platbu turistického poplatku dle počtu osob za každý nocleh, které tato osoba zrealizuje, cena turistického poplatku za nocleh a osobu je 1,33 EUR. Cena 1,33 EUR za nocleh se nevztahuje na kategorie se slevami a osvobozeními a tyto se vypočítají automaticky. Ceny jsou definovány v ceníku.
Příklad: pokud budou na plavidle 3 osoby a budou tam trávit 5 dní, výpočet turistického poplatku bude vypadat takto: 3 osoby x 5 nocí x 1,33 EUR = 19,95 EUR
Sami si zvolíte způsob platby, který vám nejvíce vyhovuje a který se vám nejvíce vyplatí.
Pokud zaplatíte turistický poplatek na základě délky plavidla, není nutné platit turistický poplatek i dle počtu nocí (osob) a naopak.

8. Co když se nákup známky nepovede nebo stránka během nákupu „spadne“?

Pokud při platbě turistického poplatku na portálu dojde k poruše webové stránky nebo se konkrétní transakce nezrealizuje, doporučujeme změnit prohlížeč (Google Chrome, Firefox….), ve kterém byla dříve prohlížena webová stránka a pokusit se transakci zopakovat.
Pokud po provedené transakci neobdržíte do 30 minut potvrzení, prosíme, abyste nás kontaktovali na e-mail nautika@htz.hr, abychom vám toto potvrzení poslali na e-mail.
V případě chyby během placení doporučujeme, abyste nás kontaktovali na e-mail nautika@htz.hr. V případě chyby během placení vám před opětovným placením doporučujeme prověřit stav vaší karty, abyste nezaplatili dvakrát.

9. Co se stane, když turista stráví noc na plavidle i v ubytování na pevnině ve stejném období?

Pokud osoba přespává na plavidle, které není plavidlem námořního cestovního ruchu, je povinna pro toto období zaplatit námořní turistický poplatek, a to prostřednictvím portálu https://www.nautika.evisitor.hr. Za období, které osoba stráví na pevnině, potom zaplatí prostřednictvím eVisitoru (v případě, že má vlastní přístup do systému, např. majitelé domů, apartmánů apod.), nebo za účet za pobyt v kempu, apartmánu nebo hotelu. V praxi je možné, že je osoba v kempu, apartmánu nebo hotelu přihlášena na více dní a za toto období v rámci účtu za ubytování zaplatí turistický poplatek. Za dobu pobytu (noclehu) na plavidle je pak ovšem potřeba turistický poplatek zaplatit také.
Turistický poplatek se platí za každý uskutečněný nocleh. Pokud plavidlo využíváte k dennímu odpočinku a nespíte v něm, pak není nutné turistický poplatek platit.

10. Jak mohu dokázat, že využívám plavidlo jen pro denní plavbu a nocleh na něm nerealizuji, protože mám zarezervováno ubytování na pevnině?

Pokud nocujete výhradně na pevnině a na plavidle se nezdržujete delší dobu, než jaká je definována jako denní odpočinek, pak není povinné platit turistický poplatek navíc za pobyt na plavidle. Časy vyplutí a návratu do přístavu jsou důležité: pokud se osoba na plavidle zdrží déle, než je Sazebníkem předepsáno jako denní odpočinek, pak je za takový pobyt nutno zaplatit turistický poplatek.

11. Další závazky a platby za plavbu

V kompetenci Chorvatského turistického společenství je turistický poplatek. Všechny ostatní závazky a platby jsou v kompetenci Ministerstva mořeplavby, dopravy a infrastruktury.
Majitel nebo uživatel cizího plavidla je povinen přihlásit pobyt nebo plavbu nejbližšímu přístavnímu kapitanátu nebo pobočce přístavního kapitanátu za účelem regulace povinnosti platby za bezpečnost plavidla a ochranu moře před znečištění během pobytu a plavby v teritoriálních vodách Chorvatské republiky.
Výše uvedeného poplatku závisí na délce a celkové síle výkonu motoru jachty nebo lodě. Je potřeba předložit platnou pojistku plavidla a důkaz, že je plavidlo technicky způsobilé k plavbě.
Na stránkách eNautica (eVessel https://enautika.pomorstvo.hr/#/public/dashboard) si je možné informativně vypočítat poplatek za bezpečnost plavby a ochranu moře před znečištěním a samostatně vyřídit a zaplatit poplatek, v případě, že se jedná o opětovný příjezd plavidla do Chorvatské republiky.
Ohledně doplňujících otázek nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese charter@pomorstvo.hr.

12. Co je potřeba napsat do pole „výchozí přístav“?

Výchozí přístav označuje přístav v Chorvatsku, z kterého poprvé vyplujete. V uvedeném přístavu se nemusíte zdržovat a realizovat nocleh, označuje ovšem místo vašeho vyplutí v Chorvatsku.

13. Co když je turistický poplatek omylem zaplacen vícekrát za stejné plavidlo nebo osoby ve stejném období?

Pokud jste omylem zaplatili turistický poplatek vícekrát, zašlete nám prosím na e-mail všechny koupené známky a informaci, které známky si přejete stornovat a za které si přejete vrátit peníze.

14. Plavby po moři v Chorvatsku

Podrobné informace o námořním turismu v Chorvatsku, jakož i seznam přístavů pro mezinárodní dopravu nebo soupis lodních dopravců a další můžete najít na naší oficiální webové stránce https://croatia.hr/hr-hr/dolazak-u-hrvatsku/putovanje-morem