RÓLUNK

A HORVÁT IDEGENFORGALMI KÖZÖSSÉG nemzeti turisztikai hivatal, mely a horvát turizmus arculatának és identitásának megteremtése, a közös stratégia, koncepció népszerűsítésének megtervezése illetve megvalósítása, belföldön és külföldön közös érdekű, a turizmus minden szereplőjét érintő marketingcélú tevékenységekre irányuló javaslatok és azok megvalósítása, valamint Horvátország átfogó turisztikai kínálatának színvonala emelése céljából jött létre.

A HIK legjelentősebb feladatai a következők:

 • a Horvát Köztársaság turisztikai kínálatának egyesítése
 • a horvát turizmus népszerűsítése érdekében végzett piackutatás megszervezése és végrehajtása
 • programok és tervek kidolgozása a horvát turisztikai termék népszerűsítése érdekében
 • a Horvát Köztársaság turisztikai termékének népszerűsítésével kapcsolatos munkák megszervezése, végrehajtása és ellenőrzése
 • a vállalt promóciós munkák célszerűségének és hatékonyságának elemzése és értékelése
 • a horvát turisztikai információs rendszer megszervezése
 • általános és turisztikai információs tevékenység végzése
 • minden Turisztikai Közösség és minden gazdasági, valamint más, Horvátország turizmusának fejlesztésében és népszerűsítésében közvetlenül vagy közvetetten résztvevő turisztikai társaság fejlődésének ösztönzése és koordinálása.
 • turisztikai képviseletek és küldöttségek alapítása külföldön, munkájuk megszervezése és ellenőrzése
 • más országok nemzeti turisztikai szervezeteivel és szakosodott nemzetközi regionális turisztikai szervezetekkel való együttműködés
 • a megyei turisztikai közösségek jelentései alapján figyelemmel kíséri, elemzi és értékeli a meghatározott feladatokra vonatkozó tervek és programok megvalósítását és a turisztikai közösségek hálózatának szerepét
 • a Horvát Köztársaság turisztikailag fejletlenebb részei turizmusának fejlesztése és népszerűsítése érdekében hozott intézkedések és tevékenységek foganatosítása

A HORVÁT IDEGENFORGALMI KÖZÖSSÉG testületei a Szábor, a Turisztikai Tanács, a Felügyelő bizottság és az elnök. A HIK elnöki funkciót a turisztikai miniszter látja el. A HIK a Szábor által megalkotott éves Munkaprogram és Üzleti terv alapján működik és a következő forrásokból szerzi a jövedelmeit: idegenforgalmi adó, tagsági díjak, állami költségvetés és egyéb források. A HIK szakmai szolgálata a Zágrábban, Iblerov trg 10/IV szám alatt található Központi iroda, mely a Horvát Idegenforgalmi Közösség feladataihoz kapcsolódó szakmai és adminisztrációs munkát végzi.

Info 

Horvát Idegenforgalmi Közösség
Zágráb, Iblerov trg 10/IV
OIB: 72501368180
MB: 03943658
IBAN: HR2910010051700048002