O NÁS

CHORVATSKÉ TURISTICKÉ SDRUŽENÍ (HTZ) je národní turistická organizace, založená za účelem vytváření a propagace identity a dobrého jména chorvatského cestovního ruchu, plánování a uskutečňování strategie a koncepce jeho propagace, navrhování a uskutečňování propagačních aktivit doma i v zahraničí v rámci společného zájmu všech subjektů v cestovním ruchu a zvyšování celkové úrovně kvality turistické nabídky Chorvatska.

Nejzásadnější úkoly HTZ:

 • sjednocuje celkovou turistickou nabídku Chorvatské republiky
 • organizuje a provádí operativní výzkum trhu pro potřeby propagace chorvatského cestovního ruchu
 • vypracovává programy a propagační plány chorvatského turistického produktu
 • organizuje, provádí a dohlíží na všechny činnosti propagace turistického produktu Chorvatské republiky
 • analyzuje a hodnotí smysluplnost a účinnost propagačních aktivit
 • organizuje chorvatský turistický informační systém
 • provozuje všeobecnou a turistickou informační činnost
 • podporuje a koordinuje podněty všech turistických sdružení, jakož i všech hospodářských a dalších subjektů v cestovním ruchu, které bezprostředně nebo zprostředkovaně působí na zlepšování a propagaci cestovního ruchu v Chorvatsku
 • zakládá turistická zastupitelství a pobočky v zahraničí, organizuje a dohlíží na jejich práci
 • spolupracuje s národními turistickými organizacemi dalších zemí a specializovanými mezinárodními regionálními turistickými organizacemi
 • na základě zpráv turistických sdružení jednotlivých žup sleduje, analyzuje a hodnotí uskutečňování plánů a programů stanovených úkolů a úloh systému turistických sdružení
 • podniká kroky a aktivity pro rozvoj a propagaci cestovního ruchu v turisticky nerozvinutých částech Chorvatské republiky

Orgány CHORVATSKÉHO TURISTICKÉHO SDRUŽENÍ jsou Sabor (parlament), Turistická rada, Dozorčí odbor a předseda. Pozici předsedy HTZ vykonává ministr cestovního ruchu. HTZ působí na základě ročního Programu práce a Finančního plánu, který schvaluje Sabor, a jeho příjmy tvoří následující zdroje: pobytové taxy, členské příspěvky, státní rozpočet a další zdroje. Odborný servis HTZ tvoří Hlavní kancelář se sídlem v Záhřebu, Iblerov trg 10/IV, která provádí odborné a administrativní činnosti vztahující se k úkolům Chorvatského turistického sdružení.

Info 

Chorvatské turistické sdružení
Iblerov trg 10/IV, Záhřeb
OIB: 72501368180
MB: 03943658
IBAN: HR2910010051700048002