O NAS

CHORWACKA WSPÓLNOTA TURYSTYCZNA (HTZ) jest krajową organizacją turystyczną, powstałą w celu tworzenia i promowania tożsamości i reputacji chorwackiej turystyki, planowania i wdrażania wspólnej strategii i koncepcji jej promocji, proponowania i prowadzenia działań promocyjnych w kraju i za granicą, będących przedmiotem wspólnego zainteresowania wszystkich podmiotów turystycznych oraz podniesienia poziomu jakości całej oferty turystycznej Chorwacji.

Najważniejsze zadania HTZ to:

 • łączy w sobie ogólną ofertę turystyczną Republiki Chorwacji
 • • organizuje i przeprowadza operacyjne badania rynku w celu promocji chorwackiej turystyki
 • tworzy programy i plany promocji chorwackiego produktu turystycznego
 • organizuje, prowadzi i nadzoruje wszelkie działania w zakresie promocji produktu turystycznego Republiki Chorwacji
 • analizuje i ocenia cel i skuteczność podejmowanych działań promocyjnych
 • organizuje tworzenie chorwackiego systemu informacji turystycznej
 • prowadzi działalność w zakresie informacji ogólnej i turystycznej
 • promuje i koordynuje promocję wszystkich Wspólnot turystycznych, jak również wszystkich podmiotów gospodarczych i innych podmiotów sektora turystyki, działających bezpośrednio i pośrednio na rzecz poprawy i promocji turystyki w Chorwacji
 • tworzy przedstawicielstwa i oddziały turystyczne za granicą, organizuje i nadzoruje ich pracę
 • współpracuje z krajowymi organizacjami turystyki z innych krajów i ze specjalistycznymi międzynarodowymi regionalnymi organizacjami turystycznymi
 • w oparciu o sprawozdanie wspólnot turystycznych żupania monitoruje, analizuje i ocenia realizację planów i określonych w programach zadań oraz ról systemu organizacji turystycznych
 • podejmuje środki i działania mające na celu rozwój i promowanie turystyki w słabo rozwiniętych turystycznie regionach Republiki Chorwacji.

Organami CHORWACKIEJ WSPÓLNOTY TURYSTYCZNEJ są Parlament, Rada ds. turystyki, Rada Nadzorcza i przewodniczący. Obowiązki przewodniczącego HTZ pełni Minister Turystyki. HTZ działa w oparciu o roczny Program Prac i Plan Finansowy przyjęty przez Parlament, a generuje on przychody z następujących źródeł: podatki pobytowe, składki członkowskie, budżet państwa i inne źródła. Specjalistycznym urzędem HTZ jest Dyrekcja Generalna z siedzibą w Zagrzebiu, Iblerov trg 10/IV, która wykonuje prace zawodowe i administracyjne związane z zadaniami Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej.

Informacje

Chorwacka Wspólnota Turystyczna
Iblerov trg 10/IV, Zagrzeb
Numer identyfikacji osobistej (OIB): 72501368180
Numer statystyczny przedsiębiorstwa (MB): 03943658
IBAN: HR2910010051700048002