OVER ONS

HET KROATISCH NATIONAAL BUREAU VOOR TOERISME (HTZ) is de landelijke toeristische organisatie, opgericht om de identiteit en reputatie van het Kroatisch toerisme te creëren en te promoten, een gezamenlijke strategie en concept voor de promotie van het toerisme te plannen en uit te voeren, promotionele activiteiten in binnen- en buitenland, die van gemeenschappelijk belang voor alle betrokkenen op het gebied van toerisme zijn, voor te stellen en uit te voeren, en het kwaliteitsniveau van het gehele toeristische aanbod van Kroatië te verhogen.

De belangrijkste taken van het HTZ zijn de volgende:

 • verenigt het totale toeristische aanbod van de Republiek Kroatië
 • organiseert en voert operationeel marktonderzoek uit ten behoeve van het promoten van het Kroatisch toerisme
 • ontwikkelt programma’s en plannen ter promotie van het Kroatische toeristische product
 • organiseert, voert uit en houdt toezicht op alle activiteiten die verband houden met de promotie van het toeristische product van de Republiek Kroatië
 • analyseert en evalueert de doelgerichtheid en effectiviteit van de ondernomen promotionele activiteiten
 • organiseert het Kroatische toeristische informatiesysteem
 • verricht algemene en toeristische informatieactiviteiten
 • bevordert en coördineert de bevordering van alle toeristenbureaus en van alle economische en andere belanghebbenden in het toerisme, die direct en indirect aan de opwaardering en promotie van het toerisme in Kroatië werken
 • vestigt toeristische vertegenwoordigingen en vestigingen in het buitenland, organiseert en houdt toezicht op hun werk
 • werkt samen met nationale toeristische organisaties van andere landen en gespecialiseerde internationale-regionale toeristische organisaties
 • op basis van de rapporten van de regionale bureaus voor toerisme monitort, analyseert en evalueert ze de uitvoering van de taken en rollen van het systeem van toeristenbureaus, bepaald door de plannen en programma’s
 • onderneemt maatregelen en activiteiten voor de ontwikkeling en bevordering van het toerisme in de onderontwikkelde delen van de Republiek Kroatië

De organen van het KROATISCH NATIONAAL BUREAU VOOR TOERISME zijn de Algemene Vergadering, de Raad voor Toerisme, de Raad van Toezicht en de voorzitter. De functie van de voorzitter van het HTZ wordt bekleed door de minister van toerisme. Het HTZ werkt op basis van het jaarlijkse Programma van werkzaamheden en het Financiële plan, die door de Algemene Vergadering zijn aangenomen, en genereert inkomsten uit de volgende bronnen: verblijfsbelasting, lidmaatschapsbijdragen, de staatsbegroting en andere bronnen. De gespecialiseerde dienst van het HTZ is het Hoofdkantoor gevestigd in Zagreb op Iblerov trg 10/IV, dat professionele en administratieve taken van het Kroatisch Nationaal Bureau voor Toerisme uitvoert.

Info 

Kroatisch Nationaal Bureau voor Toerisme
Iblerov trg 10/IV, Zagreb
OIB /ondernemings id. nr./: 72501368180
MB: 03943658
IBAN: HR2910010051700048002