O NAS

HRVAŠKA TURISTIČNA SKUPNOST je nacionalna turistična organizacija, ustanovljena z namenom ustvarjanja in promoviranja identitete in ugleda hrvaškega turizma, načrtovanja in izvajanja skupne strategije in koncepta njegove promocije, predlaganja in izvedbe promocijskih aktivnosti doma in v tujini, ki so v skupnem interesu vseh subjektov v turizmu, ter povečanja kakovosti celotne turistične ponudbe Hrvaške.

Najpomembnejše naloge HTS-ja so naslednje:

 • Združevanje celotne turistične ponudbe Republike Hrvaške
 • Organiziranje in izvajanje operativnega raziskovanja trga za potrebe promocije hrvaškega turizma
 • Izdelava programov in načrtov promocije hrvaškega turističnega produkta
 • Organiziranje, izvajanje in nadziranje vseh nalog v povezavi s promocijo turističnega produkta Republike Hrvaške
 • Analiziranje in ocenjevanje smotrnosti in uspešnosti izvedenih promocijskih nalog
 • Organiziranje hrvaškega turističnega informacijskega sistema
 • Izvajanje splošne in turistične informativne dejavnosti
 • Spodbujanje in koordiniranje spodbujanja vseh turističnih skupnosti ter vseh gospodarskih ter drugih subjektov v turizmu, ki neposredno in posredno sodelujejo pri izboljšanju in promoviranju turizma na Hrvaškem
 • Ustanavljanje turističnih predstavništev in izpostav v tujini, organiziranje in nadziranje njihovega dela
 • Sodelovanje z nacionalnimi turističnimi organizacijami drugih držav in specializiranimi mednarodnimi regionalnimi turističnimi organizacijami
 • Na podlagi poročil turističnih skupnosti županij spremljanje, analiziranje in ocenjevanje uresničevanja nalog in vlog sistemov turističnih skupnosti, določenih v načrtih in programih
 • Izvajanje ukrepov in aktivnosti za razvoj in promoviranje turizma v turistično nerazvitih delih Republike Hrvaške

Organi HRVAŠKE TURISTIČNE SKUPNOSTI so parlament, turistični svet, nadzorni odbor in predsednik. Naloge predsednika HTS-ja opravlja minister za turizem. HTS deluje na podlagi letnega programa dela in finančnega načrta, ki ga sprejme parlament, prihodke pa pridobiva iz naslednjih virov: turistične takse, članarine, državni proračun in ostali viri. Strokovna služba HTS-ja je glavna pisarna s sedežem v Zagrebu, Iblerov trg 10/IV. Slednja opravlja strokovne in administrativne naloge, ki se nanašajo na naloge Hrvaške turistične skupnosti.

Informacije

Hrvatska turistička zajednica
Iblerov trg 10/IV, Zagreb
OIB (osebna identifikacijska številka): 72501368180
MŠ: 03943658
IBAN: HR2910010051700048002