Turistický poplatok podľa počtu prenocovaní

SKU 000011
1,00 HRK
Skladom
1
Popis produktu

Zvolili ste si úhradu turistického poplatku na osobu a každé prenocovanie, ktoré táto osoba uskutoční.

Cena turistického poplatku za prenocovanie je 10,00 kún s výnimkou kategórií, ktoré majú nárok na zľavu a oslobodenie od poplatku podľa Cenníka.

Je potrebné správne vyplniť všetky požadované údaje v súlade so Zákonom o turistickom poplatku a príslušným poriadkom.

Úhrada turistického poplatku bude umožnená iba ak sú vyplnené všetky požadované údaje.

Požadované údaje je potrebné vyplniť za všetky osoby, ktoré sa budú zdržiavať na plavidle.

Uložiť tento produkt na neskôr